Inovativní vzdělávání
a poradenství

Marketingová akademie - marketingový specialista

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    724 758 303

Kategorie Marketing


Tento kurz je ekvivalentem programu Marketing CIMA-A a poskytuje všem marketérům a zájemcům o marketing komplexní certifikované marketingové vzdělávání. Marketingová akademie nabízí ucelený vzdělávací program, který odráží dlouhodobé zkušenosti naší i zahraničních ekonomik, nejnovější poznatky a aktuální trendy v oblasti marketingu. Díky němu získáte v tomto oboru kompletní teoretické znalosti i praktické dovednosti, jak využívat hlavní metodické postupy a marketingové nástroje pro úspěšné působení Vaší firmy na trhu. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou na základě které absolvent obdrží certifikát.

 • Vytvořit si povědomí o důležitosti marketingového řízení pro úspěšné působení firmy na trhu.
 • Aplikovat nabyté marketingové znalosti do každodenní praxe.
 • Rozlišit jednotlivé nástroje marketingového mixu a uvědomit si jejich vzájemnou vazbu.
 • Být aktivním článkem marketingově řízené firmy.

Pracovníkům marketingu, odborným a řídicím pracovníkům průmyslových podniků, obchodních organizací a soukromým podnikatelům. Všem, kteří potřebují získat komplexní obraz o marketingovém přístupu k podnikání. Zkušenost v oboru není k úspěšnému absolvování nutná.

 • Úvod do marketingu
 • Základy marketingového řízení a plánování
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza trhu
 • Analýza chování zákazníka
 • Segmentace a umisťování
 • Analýza konkurence
 • Interní analýza
 • Náklady a kalkulace
 • Marketingové strategie
 • Produktová a sortimentní politika
 • Cenová politika a řízení cen
 • Distribuční politika
 • Marketingová komunikace
 • Reklama
 • Marketingová komunikace v on-line prostředí
 • Marketingový výzkum
 • Aplikace marketingového výzkumu

Interaktivní výklad s diskuzí, cvičení, případové studie, příklady z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.

Tento kurz je ekvivalentem programu Marketing CIMA-A a poskytuje všem marketérům a zájemcům o marketing komplexní certifikované marketingové vzdělávání. Marketingová akademie nabízí ucelený vzdělávací program, který odráží dlouhodobé zkušenosti naší i zahraničních ekonomik, nejnovější poznatky a aktuální trendy v oblasti marketingu. Díky němu získáte v tomto oboru kompletní teoretické znalosti i praktické dovednosti, jak využívat hlavní metodické postupy a marketingové nástroje pro úspěšné působení Vaší firmy na trhu. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou na základě které absolvent obdrží certifikát.

 • Vytvořit si povědomí o důležitosti marketingového řízení pro úspěšné působení firmy na trhu.
 • Aplikovat nabyté marketingové znalosti do každodenní praxe.
 • Rozlišit jednotlivé nástroje marketingového mixu a uvědomit si jejich vzájemnou vazbu.
 • Být aktivním článkem marketingově řízené firmy.

Pracovníkům marketingu, odborným a řídicím pracovníkům průmyslových podniků, obchodních organizací a soukromým podnikatelům. Všem, kteří potřebují získat komplexní obraz o marketingovém přístupu k podnikání. Zkušenost v oboru není k úspěšnému absolvování nutná.

 • Úvod do marketingu
 • Základy marketingového řízení a plánování
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza trhu
 • Analýza chování zákazníka
 • Segmentace a umisťování
 • Analýza konkurence
 • Interní analýza
 • Náklady a kalkulace
 • Marketingové strategie
 • Produktová a sortimentní politika
 • Cenová politika a řízení cen
 • Distribuční politika
 • Marketingová komunikace
 • Reklama
 • Marketingová komunikace v on-line prostředí
 • Marketingový výzkum
 • Aplikace marketingového výzkumu

Interaktivní výklad s diskuzí, cvičení, případové studie, příklady z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:10
Termín:11.10.2022-12.10.2022
25.10.2022-26.10.2022
08.11.2022-09.11.2022
22.11.2022-23.11.2022
06.12.2022-07.12.2022
Kat. číslo:120802
Cena bez DPH:40900.00 Kč
Cena s DPH:49489.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:10
Termín:11.04.2023-12.04.2023
25.04.2023-26.04.2023
09.05.2023-10.05.2023
23.05.2023-24.05.2023
06.06.2023-07.06.2023
Kat. číslo:130801
Cena bez DPH:40900.00 Kč
Cena s DPH:49489.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:10
Termín:10.10.2023-11.10.2023
24.10.2023-25.10.2023
07.11.2023-08.11.2023
21.11.2023-22.11.2023
05.12.2023-06.12.2023
Kat. číslo:130802
Cena bez DPH:40900.00 Kč
Cena s DPH:49489.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené