Inovativní vzdělávání
a poradenství

Marketingová akademie (CIMA-A) - marketingový specialista

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    724 758 303

Kategorie Marketing


Tento kurz je základním stupněm systému certifikovaného komplexního marketingového vzdělávání. Marketingová akademie nabízí ucelený vzdělávací program, který odráží dlouhodobé zkušenosti naší i zahraničních ekonomik, nejnovější poznatky a aktuální trendy v oblasti marketingu. Díky němu získáte v tomto oboru kompletní teoretické znalosti i praktické dovednosti, jak využívat hlavní metodické postupy a marketingové nástroje pro úspěšné působení Vaší firmy na trhu. Kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou na základě které absolvent obdrží certifikát.

 • Vytvořit si povědomí o důležitosti marketingového řízení pro úspěšné působení firmy na trhu.
 • Aplikovat nabyté marketingové znalosti do každodenní praxe.
 • Rozlišit jednotlivé nástroje marketingového mixu a uvědomit si jejich vzájemnou vazbu.
 • Být aktivním článkem marketingově řízené firmy.

Pracovníkům marketingu, odborným a řídicím pracovníkům průmyslových podniků, obchodních organizací a soukromým podnikatelům. Všem, kteří potřebují získat komplexní obraz o marketingovém přístupu k podnikání. Zkušenost v oboru není k úspěšnému absolvování nutná.

 • Úvod do marketingu
 • Základy marketingového řízení a plánování
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza trhu
 • Analýza chování zákazníka
 • Segmentace a umisťování
 • Analýza konkurence
 • Interní analýza
 • Náklady a kalkulace
 • Marketingové strategie
 • Produktová a sortimentní politika
 • Cenová politika a řízení cen
 • Distribuční politika
 • Marketingová komunikace
 • Reklama
 • Marketingová komunikace v on-line prostředí
 • Marketingový výzkum
 • Aplikace marketingového výzkumu

Interaktivní výklad s diskuzí, cvičení, případové studie, příklady z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:10
Termín:06.10.2020-07.10.2020
20.10.2020-21.10.2020
10.11.2020-11.11.2020
24.11.2020-25.11.2020
08.12.2020-09.12.2020
Kat. číslo:100811
Cena bez DPH:32000.00 Kč
Cena s DPH:38720.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené