Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Skladník profesionál

Sklady jsou relevantním článkem logistických řetězců. Vyžadují proto vysokou odbornou úroveň všech pracovníků v oblasti skladového hospodářství. I když konkrétní pracovní náplň skladníka je ovlivněna druhem skladu, skladovým materiálem, manipulačními prostředky, nasazenými automatizačními prvky a dalšími okolnostmi, základní dovednosti a požadavky na výkon jeho pracovní činnosti, se kterými se každý skladník ve své praxi setkává, jsou standardní a lze je obecně specifikovat. Součástí kurzu jsou rovněž prezentace praktických zkušeností, ukázky řešení struktury skladů a doporučení lektorů, kteří jsou zkušenými poradci v oblasti logistiky v řadě podniků.

Cíle

 • Získání uceleného přehledu o struktuře skladovacích systémů a jejich jednotlivých prvcích.
 • Osvojit si zásady a povinnosti pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve skladech.
 • Na základě získaných znalostí být schopný vykonávat funkci skladníka ve všech typech skladů.

Určeno

Zájemcům o získání nebo rozšíření odborné kvalifikace pro práci ve skladovém hospodářství.

Obsah

 • Účel, funkce a typy skladů
 • Struktura skladů, příjem a expedice zboží
 • Lidský faktor a jeho předpoklady pro práci skladu
 • Pracovní procesy v práci skladu
 • Základní dokumenty pro práci skladníka
 • Místní řád skladu
 • Zásady bezpečnosti při manipulaci a skladování
 • Požární řád skladu
 • Identifikace zboží
 • Palety a kontejnery na zboží
 • Technologické prostředky pro skladování a manipulace
 • Manipulační vozíky (s obsluhou i bezobslužné)
 • Regály
 • Můstky
 • Plošiny
 • Jednoúčelové stroje (třídičky, baličky, robotická pracoviště)
 • Manipulace s paletovými jednotkami
 • Obsluha paletových regálů
 • Obsluha policových regálů
 • "Picking zboží"
 • Obsluha vstupů a výstupů v klasických i automatizovaných skladech
 • Vykládka a nakládka silničních vozidel

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, příklady řešení skladů, test.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:28.11.2018-29.11.2018
Kat. číslo:181112
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků