Inovativní vzdělávání
a poradenství

Logistici a požadavky IATF

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Logistika


V organizacích certifikovaných podle ISO 9001 nebo IATF 16949 externí auditoři při svých auditech pokládají pracovníkům logistiky otázky, jejichž smyslu je často obtížné rozumět a zodpovědět je. Co vlastně chtějí a jaký je smysl jejich dotazů vyplývá z požadavků uvedených standardů. Jenže ty pokrývají celý systém managementu kvality nikoli jen logistiku. Na druhou stranu, řada z těchto požadavků je prostřednictvím oddělení logistiky zajišťována anebo se toto oddělení bude na jejich plnění svou činností podílet. Proto je velmi žádoucí udělat si o těchto požadavcích přehled a pochopit jejich smysl.

Cílem kurzu je vyjasnění pozice logistiky při auditech a seznámit její pracovníky:

 • s účelem a cíli managementu kvality,
 • s požadavky standardů ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949, které se týkají jejich práce a s dalšími požadavky,
 • s dalšími východisky pro úlohy logistiky, která z uvedených standardů plynou nepřímo.

Pracovníkům útvarů logistiky společnosti.

 • Co se skutečně musí řešit vzhledem k požadavkům normy IATF 16949, ISO 9001 a souvisejícím jiným požadavkům, které auditor bude vyžadovat.
 • Co z toho je vyloženě úkolem logistiky a na čem by se měla podílet.
 • Jak lze například uvedené požadavky řešit a jak by na některá řešení reagoval auditor.

Vybrané kapitoly ČSN EN ISO 9001 a/nebo IATF, které budou na kurzu probírány:

 • 4 Kontext organizace
 • 3.2 Specifické požadavky zákazníka
 • 1.1.3 Vlastníci procesu
 • 1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí
 • 1.2.1 Analýza rizik
 • 1.2.2 Preventivní opatření
 • 1.2.3 Havarijní plány
 • 1.3.1 Plánování provozů, vybavení a zařízení
 • 1.6 Znalosti organizace
 • 2.1 Komunikace se zákazníky
 • 2.2 Určování požadavků na produkty a služby
 • 2.3 Přezkoumání požadavků na produkty a služby
 • 2.3.1.3 Proveditelnost výroby v organizaci
 • 2.4 Změny požadavků na produkty a služby
 • 4.2.2 Požadavky zákonů a předpisů
 • 5.1.2 Standardy práce - pokyny pro obsluhu a vizuální standardy
 • 5.2 Identifikace a sledovatelnost
 • 5.3 Majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů
 • 5.4 Ochrana
 • 7.1.3 Řízení podezřelého produktu
 • 7.1.6 Oznámení zákazníkovi
 • 7.1.7 Likvidace neshodného produktu
 • 1.1.1 Monitorování a měření výrobních procesů
 • 1.2 Spokojenost zákazníka
 • 2 Neshoda a nápravné opatření
 • 2.3 Řešení problémů

Interaktivní výklad s cílenou diskusí, příklady, modelové situace.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:22.11.2024-22.11.2024
Kat. číslo:141122
Cena bez DPH:4200.00 Kč
Cena s DPH:5082.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené