Inovativní vzdělávání
a poradenství

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBS) v projektové dokumentaci - seminář


Seminář seznamuje posluchače se systémem navrhování požární bezpečnosti staveb. Objasňuje požadavky na zajištění odpovídající úrovně požární bezpečnosti, obecně vyplývající z evropských předpisů. Dále podrobněji seznamuje s požadavky, které jsou stanoveny v právních a technických předpisech na úseku požární ochrany v ČR. Hlavní část semináře je zaměřena na pochopení minimálních požadavků kladených na obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení, což je dokument, který tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a je nejdůležitějším dokumentem stanovující podmínky požární bezpečnosti konkrétní stavby. Posluchač bude seznámen s kodexem norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx, včetně požadavků z nich vyplývajících. 

Pochopení základních cílů požární bezpečnosti staveb

Získání orientace v předpisové základně na úseku požární ochrany

Seznámení se základními pojmy a definicemi požární bezpečnosti staveb

Vysvětlení principů a požadavků stanovených v kodexu norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx pro stanovení:

 • rozdělení stavby do požárních úseků a výpočet požárního rizika,
 • stupně požární bezpečnosti, konstrukčního systému objektu,
 • požadavků na stavební konstrukce,
 • návrhu únikových cest a zhodnocení evakuace osob,
 • odstupových vzdáleností a požárně nebezpečného prostoru,
 • požadavků na zařízení pro protipožární zásah,
 • požadavků na technická a technologická zařízení,
 • požadavků na požárně bezpečnostní zařízení.

 • Předpisová základna na úseku požární ochrany
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Kodex norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx

Seminář je určen pro odbornou veřejnost se zájmem o pochopení systému navrhování požární bezpečnosti staveb. Primárně se jedná o projektanty, kteří budou v rámci své projekční činnosti zpracovávat požárně bezpečnostního řešení stavby.

Výklad s cílenou diskuzí.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 21. - 22. 4. + 5. - 6. 5. 2021, Praha, školí plk. Ing. Michal Valouch
 • 20. - 21. 10. + 10. - 11. 11. 2021, Praha, školí plk. Ing. Michal Valouch
Místo konání:online
Dny:4
Termín:21.04.2021-22.04.2021
05.05.2021-06.05.2021
Kat. číslo:111601
Cena bez DPH:9000.00 Kč
Cena s DPH:10890.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:20.10.2021-21.10.2021
10.11.2021-11.11.2021
Kat. číslo:111602
Cena bez DPH:9000.00 Kč
Cena s DPH:10890.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené