Inovativní vzdělávání
a poradenství

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBS) v projektové dokumentaci - seminář


Seminář seznamuje posluchače se systémem navrhování požární bezpečnosti staveb. Objasňuje požadavky na zajištění odpovídající úrovně požární bezpečnosti, obecně vyplývající z evropských předpisů. Dále podrobněji seznamuje s požadavky, které jsou stanoveny v právních a technických předpisech na úseku požární ochrany v ČR. Hlavní část semináře je zaměřena na pochopení minimálních požadavků kladených na obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení, což je dokument, který tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a je nejdůležitějším dokumentem stanovující podmínky požární bezpečnosti konkrétní stavby. Posluchač bude seznámen s kodexem norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx, včetně požadavků z nich vyplývajících. 

Pochopení základních cílů požární bezpečnosti staveb

Získání orientace v předpisové základně na úseku požární ochrany

Seznámení se základními pojmy a definicemi požární bezpečnosti staveb

Vysvětlení principů a požadavků stanovených v kodexu norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx pro stanovení:

 • rozdělení stavby do požárních úseků a výpočet požárního rizika,
 • stupně požární bezpečnosti, konstrukčního systému objektu,
 • požadavků na stavební konstrukce,
 • návrhu únikových cest a zhodnocení evakuace osob,
 • odstupových vzdáleností a požárně nebezpečného prostoru,
 • požadavků na zařízení pro protipožární zásah,
 • požadavků na technická a technologická zařízení,
 • požadavků na požárně bezpečnostní zařízení.

Seminář je určen pro odbornou veřejnost se zájmem o pochopení systému navrhování požární bezpečnosti staveb. Primárně se jedná o projektanty, kteří budou v rámci své projekční činnosti zpracovávat požárně bezpečnostního řešení stavby.

 • Předpisová základna na úseku požární ochrany
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Kodex norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx

Výklad s cílenou diskuzí.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • březen 2024, školí plk. Ing. Michal Valouch
 • říjen 2024, školí plk. Ing. Michal Valouch
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: +420 601 058 753 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené