Inovativní vzdělávání
a poradenství

Jak zavádět Shopfloor management v organizaci

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Výroba


Kurz poskytne účastníkům základní informace o systému a dílčích prvcích Shopfloor managementu. Vysvětlí souvislosti Shopfloor managementu, štíhlého managementu a neustálého zlepšování (Kaizen) ve výrobě a ve službách. Seznámí účastníky s organizací každodenních rituálů spojených se Shopfloor managementem.

Absolventi semináře budou schopni:

 • navrhnout koncepci Shopfloor nebo Officefloor managementu ve své organizaci,
 • zavést systém ukazatelů, který budou moct řídit a kontrolovat na denní bázi,
 • vytvořit akční plán pro zavádění prvků Shopfloor managementu na svém pracovišti.

Kurz je určen všem vrcholovým a střením manažerům firem, kteří chtějí efektivněji řídit a zlepšovat KPI na svých pracovištích.

 • Co je to Shopfloor management a Officefloor management a jejich smysl pro lean management a neustálé zlepšování v organizaci
 • Jak volit vhodné druhy ukazatelů (KPI) pro jednotlivé stupně organizací
 • Vizuální a organizační prvky SFM a OFM
 • Případová studie z konkrétního podniku
 • Simulační hra
 • Akční plán ze semináře

Výklad, praktická cvičení. Případová studie. Simulační hra.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • březen 2024, školí PhDr. Vladimír Hřebíček
 • listopad 2024, školí PhDr. Vladimír Hřebíček
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:28.11.2024-28.11.2024
Kat. číslo:142336
Cena bez DPH:4800.00 Kč
Cena s DPH:5808.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené