Inovativní vzdělávání
a poradenství

Ergonomie a lidský faktor

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Výroba


Ergonomie je jednou z nejmladších vědních disciplín. Jejím základem je řešení systému člověk - stroj - prostředí, jehož nejpodstatnějším prvkem je samozřejmě člověk. Smysl provádění ergonomických úprav na pracovišti nebo při navrhování zařízení spočívá v řadě finančních a nefinančních efektů, které s sebou jejich zavedení přináší. Kromě hlavního, kterým je ochrana zdraví člověka a jeho bezpečnost při práci, jsou zde i značné ekonomické přínosy vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Cílem kurzu je získat všeobecné podvědomí o oblasti ergonomie. Dále má tento kurz za úkol poskytnout účastníkům informace ve třech základních, dříve zmíněných oblastech. Účastníci jsou v neposlední řadě seznámeni s novými trendy v ergonomii, neboť se v současné době objevují moderní přístupy k řešení ergonomických problémů pomocí výpočetní techniky. Na praktických příkladech a modelových studiích mají účastníci kurzu možnost procvičit získané znalosti a ověřit si své logické a kreativní myšlení.

 • Seznámit se s oblastí ergonomie.
 • Seznámit se se současnými trendy v oblasti ergonomie.
 • Prakticky pochopit význam ergonomie a naučit se uplatňovat ergonomické principy v praxi.

Průmyslovým inženýrům, technologům, vedoucím výroby a provozů a dalším pracovníkům, kteří plánují a řídí výrobu.

Úvod do ergonomie

 • definice a historie ergonomie,
 • současný stav ergonomie,
 • ergonomie a legislativa.

Člověk

 • antropometrie,
 • fyziologie,
 • optimální pracovní polohy,
 • ergonomie a zdraví člověka.

Pracoviště

 • prostorové parametry a uspořádání pracoviště,
 • pracovní rovina,
 • vybavení pracoviště.

Manipulace s břemeny

 • hmotnostní a jiné limity,
 • zásady při manipulaci s materiálem.

Ergonomické analýzy

 • check-listy a dotazníky,
 • hodnocení pracovních poloh,
 • hodnocení a manipulace s materiálem,
 • monotonie.

Technika prostředí

 • tepelně-vlhkostní mikroklima,
 • osvětlení,
 • hluk.

Moderní nástroje pro řešení ergonomických problémů

Ergonomie a racionalizace práce

Interaktivní výklad, případové studie, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Olga K., Synthomer a.s.

Velké množství názorných příkladů.

Vojtěch Č., Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

Kurz byl velmi přínosný!

Jiří F., Senior Flexonics Czech s.r.o.

Lektor byl perfektně připraven!

Vladimír P., VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o.

Velmi dobře zpracovaný materiál, dobře organizováno, splněno mé očekávání. Dobrý výklad s příklady!

Ondřej B., Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Kurz splnil moje očekávání. Lektor s velkými zkušenostmi z praxe, znalec v oboru. Atmosféra na kurzu byla příjemná a uvolněná. Můj cíl kurzu byl naplněn, obohatil mne o analýzy, které mě do budoucna pomohou.

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:18.06.2024-19.06.2024
Kat. číslo:142330
Cena bez DPH:9800.00 Kč
Cena s DPH:11858.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:09.12.2024-10.12.2024
Kat. číslo:142331
Cena bez DPH:9800.00 Kč
Cena s DPH:11858.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené