Inovativní vzdělávání
a poradenství

Základy krizové intervence pro laiky


Kurz vznikl na základě požadavků účastníků jiných školení - často se objevovaly dotazy typu: "Co mám dělat, když se mi někdo v kanceláři rozpláče? Jak postupovat, když je kolega v krizi a chci mu nějak pomoci? Co mám říkat a co naopak ne? Jak mohu vyjádřit podporu a druhého nechtěně nezranit? Co můžu já jako ne-psycholog a ne-terapeut v takovýchto náročných situacích dělat? V těžkých chvílích jsem jak slon v porcelánu, dá se to změnit? Vůbec nevím, co se říká a dělá, dá se to naučit? Jak se po náročných situacích mohu i opečovat, abych si je nenosil/a domů?" Přesně touto problematikou se bude kurz zabývat.

Kurz si neklade za cíl naučit účastníky kompletní krizovou intervenci, ve které je potřeba dlouhodobý výcvik a vzdělání, ale objasnit základy fungování psychiky v krizi a ukázat některé vhodné principy a přístupy. Přístupy, které nepovedou ke stigmatizaci, devalvaci nebo sekundární viktimizaci druhých, ale naopak jim v těžké životní situaci budou podporou.  

Není potřeba předchozí psychologické vzdělání.

 • Objasnit pojem krize, její dělení, definice.
 • Naučit se popisnou komunikaci.
 • Zvýšit citlivost pro druhé, vstupování do kontaktu.
 • Ukázat nevhodné přístupy, poukázat na chyby a mýty v komunikaci
 • Zvýšit kompetence v poskytování první psychologické péče.
 • Vymezit svoji roli v procesu, pochopit principy "záchranářského trojúhelníku".
 • Podívat se na základy krizové intervence v praxi.
 • Zvýšit jistotu účastníků v náročných situacích.
 • Podpořit psychohygienu účastníků.

Kurz je určen pro personalisty, manažery a vedoucí pracovníky všech úrovní a všechny kteří:

 • se setkávají v práci (i mimo ni) často s lidmi, kteří jsou v nějaké formě krize,
 • se chtějí cítit kompetentněji v náročných situacích a mezilidských vztazích,
 • nechtějí již tak těžkou situaci svým chováním či výroky ještě zhoršovat (sekundární viktimizace, invalidizace emocí),
 • mají zájem rozšířit portfolio svých komunikačních dovedností,
 • se nebojí toho, že nelibé emoce, krize i náročné situace do života prostě patří,
 • výše zmíněné již dělají a chtějí se v tom ještě zdokonalit.

 • Úvod - představení účastníků a jejich potřeb od kurzu, naladění
 • Vymezení pojmu krize, příčiny, definice, nejčastější oblasti vzniku
 • Stres, trauma, šok, a jiné mechanismy
 • Krize a tělo
 • Emoce související s krizí
 • Role a vymezení poskytovatele, záchranářský trojúhelník, přístupy transakční analýzy
 • Mýty a předsudky, nefunkční strategie
 • Popisná komunikace
 • Kladení otázek, aktivní naslouchání, empatie, práce s tichem
 • Obranné mechanismy ega
 • Práce (nejen) s náročnými, zavalujícími emocemi
 • Možnosti "odeslání" - krizová a jiná podpůrná péče v ČR

Interaktivní výklad, nácviky, řízená diskuze, práce ve skupinách, relaxační techniky, praktické rady a tipy, sebezkušenost.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:10.06.2024-11.06.2024
Kat. číslo:140283
Cena bez DPH:10600.00 Kč
Cena s DPH:12826.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:10.10.2024-11.10.2024
Kat. číslo:140284
Cena bez DPH:10600.00 Kč
Cena s DPH:12826.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené