Inovativní vzdělávání
a poradenství

Tajemství motivace - jak udržet motivaci stále silnou


Motivací zaměstnanců a týmů se dnes zabývá každý úspěšný zaměstnavatel - snaží se nejenom získat vhodné zaměstnance, ale především dlouhodobě udržet jejich vysoký pracovní výkon, produktivitu práce a loajalitu. Na kvalitním výkonu se nepodílí pouze vědomosti a schopnosti pracovníka, ale významnou roli hraje také jeho motivace a pracovní postoje (postoj k práci samotné, k organizaci, k nadřízeným, k pracovní skupině, k mimopracovním podmínkám práce).

 • Naučit se rozpoznat motivační zaměření u jednotlivých spolupracovníků a poskytnout jim žádoucí stimuly. Uvědomit si rozdíl mezi motivací a stimulací.
 • Pochopit základní principy mysli a postojů, a jejich vzájemné souvislosti. Určit jejich vliv na výkon a schopnost spolupráce.
 • Profesionalizovat manažerský projev. Cíleně využívat motivační nástroje k motivaci jednotlivce i týmu

Kurz je určen pro všechny vedoucí pracovníky, kteří chtějí svůj tým umět do práce lépe motivovat a kteří si chtějí umět svoje klíčové pracovníky i dlouhodobě udržet.

 • Teoretický úvod do problematiky - jak jsou lidé motivováni, základní motivační princip, individuální rozdíly v motivačním rámci u jednotlivců, motivátory, motivy, aplikace do praxe, motivační prostředí a pracovní výkon.
 • Metody zjišťování motivátorů, nastavení motivačních kritérií pro rozvoj zaměstnanců, vliv firemní kultury na motivaci, generační transpozice motivace (generace X, Y, mileniálové).
 • Efektivní nástroje motivace nebo stimulace, základní rozdíl mezi motivací a stimulací a jak toto využít ve vztahu ke konkrétním lidem.
 • Delegování jako motivační nástroj, jak účinně delegovat, jaké jsou překážky, pravidla a podmínky pro delegování.
 • Význam sebemotivace pro rozvoj jednotlivce i firmy - "zevnitř je víc, jak z venku", jak pracovat s vnitřním potenciálem.
 • Flow stav - ponoření do činnosti, stav trvalé motivovanosti, pocit naplnění tady a teď.
 • Interaktivní řešení modelových situací a motivačních scénářů. Jejich následný rozbor, přenos do praxe.

Interaktivní výklad s praktickými příklady z praxe, modelové situace.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • duben 2024, školí Ing. František Mohacsi, MBA
 • říjen 2024, školí Ing. František Mohacsi, MBA
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:30.10.2024-30.10.2024
Kat. číslo:140277
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené