Inovativní vzdělávání
a poradenství

Zaměstnávání cizinců dle platné aktuální legislativy

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Zaměstnávání cizinců bývá častým řešením firem při nedostatku pracovní síly. Dnes se bez tohoto řešení neobejde skoro žádná zahraniční firma, stejně jako většina českých firem. Se zaměstnáváním cizinců však souvisí náročná administrativa a četné povinnosti vyplývající ze souvisejících předpisů.
 • Absolventi školení se seznámí, jak postupovat dle aktuální platné legislativy při zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků a zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí včetně upozornění na připravované změny v této oblasti.

Personalistům, manažerům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání.

Vymezení základních pojmů (cizinec, tuzemský zaměstnavatel, místně příslušný úřad práce)

Možnosti vstupu cizinců na trh práce v ČR

 • zaměstnávání cizinců tuzemským zaměstnavatelem v ČR,
 • výkon práce cizinci vyslanými na území ČR zahraničním zaměstnavatelem,
 • povolení k zaměstnání vydávaná s ohledem na situaci na trhu práce,         
 • povolení k zaměstnání vydávaná bez ohledu na situaci na trhu práce,         
 • specifické případy zaměstnávání cizinců,    
 • kdy nelze vydat povolení k zaměstnání,      
 • kdy se nevyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta.         

Agenturní zaměstnávání a zaměstnávání cizinců dodavatelským způsobem na smlouvy o dílo

 • agenturní zaměstnávání a jeho specifika,
 • obsah smlouvy s agenturou a uživatelem,
 • zásady hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek,
 • zastřené agenturní zaměstnávání (smlouvy o dílo),
 • povinnosti uživatele v oblasti archivace dokladů při agenturním zaměstnávání.

Postup zaměstnavatele při získávání zaměstnanců ze zahraničí

 • hlášení volných pracovních míst,
 • oprávněnost zaměstnávat cizince,
 • oznamovací povinnost.

Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků

Zdravotní pojištění cizinců, očkování proti COVID-19

Doručování cizincům v oblasti pracovněprávních vztahů

Prodloužení povolení k zaměstnání cizince

Pracovní cesty cizinců

Správní delikty

Příklady z praxe a případové studie

Interaktivní výklad, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:14.02.2023-14.02.2023
Kat. číslo:130571
Cena bez DPH:4900.00 Kč
Cena s DPH:5929.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:25.05.2023-25.05.2023
Kat. číslo:130572
Cena bez DPH:4900.00 Kč
Cena s DPH:5929.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:14.09.2023-14.09.2023
Kat. číslo:130573
Cena bez DPH:4900.00 Kč
Cena s DPH:5929.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:12.12.2023-12.12.2023
Kat. číslo:130574
Cena bez DPH:4900.00 Kč
Cena s DPH:5929.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené