Inovativní vzdělávání
a poradenství

Zaměstnávání cizinců dle platné aktuální legislativy

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Zaměstnávání cizinců bývá častým řešením firem při nedostatku pracovní síly. Dnes se bez tohoto řešení neobejde skoro žádná zahraniční firma, stejně jako většina českých firem. Se zaměstnáváním cizinců však souvisí náročná administrativa a četné povinnosti vyplývající ze souvisejících předpisů.

Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).

 • Absolventi školení se seznámí, jak postupovat dle aktuální platné legislativy při zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků a zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí včetně upozornění na připravované změny v této oblasti.

Personalistům, manažerům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání.

Vymezení základních pojmů (cizinec, tuzemský zaměstnavatel, místně příslušný úřad práce)

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují

Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků

Dopady Brexitu na zaměstnávání občanů Velké Británie v ČR

Zaměstnávání občanů třetích států v ČR

 • zaměstnanecká karta,
 • modrá karta,
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance,
 • Schengenské vízum,
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
 • vízum za účelem sezónního zaměstnání,
 • mimořádná pracovní víza,
 • zaměstnávání Ukrajinců,
 • vládní programy pro zaměstnávání zaměstnanců ze třetích států.

Povolení k zaměstnání a výjimky, kdy jej zaměstnanec ze třetího státu nepotřebuje

Vyslání zaměstnanců do ČR z jiných členských států

 • minimální pracovněprávní podmínky a ručení českého subjektu za poskytnutí minimální/zaručené mzdy po novele zákoníku práce,
 • kdo má kdy ohlašovací povinnosti,
 • novela zákoníku práce.

Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a úřadu práce

 • informační povinnost při zaměstnání v ČR nebo jejich vyslání do ČR,
 • evidenční povinnost zaměstnavatelů,
 • povinnosti podle zákoníku práce.

Kontroly ze strany orgánů inspekce práce a celních úřadů, správní delikty a možné sankce

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska

 • Nařízení 883/2004 a 987/2009,
 • osoby, na které se nařízení vztahují,
 • určení, kam platit pojistné - zaměstnání v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost ve více členských státech.

Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti

Zdravotní péče a rozsah nároku na ni v různých situacích

Agenturní zaměstnávání a zaměstnávání cizinců dodavatelským způsobem na smlouvy o dílo

 • agenturní zaměstnávání a jeho specifika,
 • obsah smlouvy s agenturou a uživatelem,
 • zásady hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek,
 • zastřené agenturní zaměstnávání (smlouvy o dílo),
 • povinnosti uživatele v oblasti archivace dokladů při agenturním zaměstnávání.

Doručování cizincům v oblasti pracovněprávních vztahů

Pracovní cesty cizinců

Příklady z praxe a případové studie

Interaktivní výklad, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Tereza M., La Lorraine, a. s.

Moc hezké prostředí. Hezká prezentace, vše srozumitelné, lektorka skvělá.

Zuzana V., Ústav jaderné fyzicky AV ČR, v.v.i.

Praktické příklady z praxe zpestřily velmi příjemně výklad. Profi prezentace lektora.

Zuzana M., Solar Turbines EAME s.r.o.

Skvělá zkušenost. Paní doktorka je vysoce kvalifikovaná a profesionální. Děkuji za školení.

Dana Š., STATECH, s.r.o.

Skvělý kurz, moc děkuji. Paní doktorka je vysoce odborný lektor. Ráda se zúčastním jejích dalších kurzů.

 • leden 2024, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
 • duben 2024, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
 • červen 2024, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
 • říjen 2024, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:25.06.2024-25.06.2024
Kat. číslo:140565
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:23.10.2024-23.10.2024
Kat. číslo:140566
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené