Inovativní vzdělávání
a poradenství

Zákoník práce v roce 2024 - aplikace novely a její praktický dopad

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


1. 10. 2023 nabyla (z převážné části) účinnosti jedna z největších novel zákoníku práce posledních let implementující do našeho právního řádu hned dvě směrnice Evropské unie - směrnici týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, a směrnici týkající se transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Vedle implementace směrnic novela zasáhla celou řadu oblastí pracovního práva včetně doručování.

V tomto kurzu si detailně představíme novelizované instituty a jak s nimi pracovat v praxi, na co v této souvislosti dávat pozor a proč. Zaměříme se na to, jaké konkrétní změny je zapotřebí učinit a jaké možnosti nám nová právní úprava přinesla. V neposlední řadě se seznámíme s očekávaným postupem inspektorátů práce v reakci na novelu.

Absolvent tohoto kurzu:

 • se bude umět orientovat v právní úpravě jednotlivých institutů novely zákoníku práce a jejímu dopadu do praxe,
 • získá informace týkající se digitalizace HR,
 • se seznámen s principem kontrol Inspektorátu práce, zejména v oblastech týkajících se novelizovaných institutů.

Personálním manažerům, jednatelům společností, živnostníkům - zaměstnavatelům, manažerům všech úrovní a zaměstnancům mzdových útvarů.

Novela zákoníku práce

Cíle novely

Ochrana postavení zaměstnance a související praktické změny

Flexibilita a home office

 • právní úprava práce na dálku a její nastavení v praxi,
 • práce na dálku na základě dohody/jednostranné nařízení práce na dálku ze strany zaměstnavatele,
 • BOZP, problematika pracovních úrazů,
 • zadávání práce a evidence pracovní doby ve vztahu k práci na dálku,
 • rozvrhování směn,
 • žádost zaměstnance o práci na dálku, jak reagovat a na co dávat pozor,
 • změny ve vztahu k náhradě nákladů práce na dálku (paušál, dohoda zaměstnance a zaměstnavatele, náhrada skutečně vynaložených nákladů),
 • dohoda o práci na dálku, co sjednat a proč,
 • problematika home office ze zahraničí.

Zvýšení úrovně digitalizace HR (elektronické uzavírání smluv)

Změny v oblasti doručování mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

 • změny právní regulace dokumentů, které musí být doručeny do vlastních rukou zaměstnance,
 • změny ve vztahu k doručování dokumentů prostřednictvím služby elektronických komunikací (e-mail),
 • změny ve vztahu k doručování prostřednictvím datové schránky.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • práce na DPP a DPČ a její sjednání - jak správně nastavit, náležitosti a rozsah, souběh dohody a pracovního poměru, povinnost rozvrhovat směny a jak to v praxi správně nastavit,
 • vznik nároku na dovolenou - za jakých podmínek,
 • problematika přechodu na jistější formu zaměstnání,
 • skončení právních vztahů z dohod a obrana zaměstnance proti skončení.

Informační povinnost zaměstnavatele

 • změny v obsahu a lhůtě pro splnění informační povinnosti zaměstnavatele,
 • informační povinnost ve vztahu k dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Inspektorát práce

 • změny ve správním trestání v souvislosti s novelou zákoníku práce,
 • jak se připravit a s čím počítat.

Aplikace novely zákoníku práce - první zkušenosti

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-13.00 hod.
 • leden 2024, školí Mgr. Lenka Gomez Tomčalová
 • březen 2024, školí Mgr. Lenka Gomez Tomčalová
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: +420 601 058 753 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené