Inovativní vzdělávání
a poradenství

Vedení personální agendy v praxi

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Správné vedení personální agendy vyžaduje dobrou znalost a orientaci v platné právní úpravě. Lektorka Vás provede praxí v rámci personálních činností, které jsou důležité pro správný chod v dané oblasti. Budete mít možnost komunikovat a dotazovat se v rámci celého dne.

Absolvent kurzu:

 • získá přehled pro zpracování dokumentů v oblasti personální agendy na základě platné právní úpravy,
 • zorientuje se v problematice ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích,
 • naučí se profesionálně zpracovávat personální agendu zaměstnanců,
 • bude schopen rozpoznat rizika při vedení zaměstnaneckých agend.

Personalistům, zaměstnancům personálního oddělení a všem, kteří ve firmě zodpovídají za vedení personální agendy.

Právní předpisy

Personální spis zaměstnance

 • osobní údaje,
 • informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru zaměstnance,
 • pracovnělékařské prohlídky,
 • smlouvy zakládající pracovněprávní vztah: pracovní smlouva, její změna a dodatky; pracovní náplň/popis pracovního místa, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti,
 • další smluvní ujednání: dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování, dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, dohoda o zachování mlčenlivosti, dohoda o používání firemního vozidla k soukromým účelům, dohoda o výkonu práce z domova/mimo pracoviště zaměstnavatele,
 • dokumenty týkající se odměňování zaměstnance: mzdový výměr; nárokové a nenárokové složky mzdy (hodnocení osobních schopností zaměstnance, motivační výkonová složka/bonusy a prémie),
 • školení BOZP a PO, další školení,
 • doklady o splnění informační povinnosti zaměstnavatele: (prohlášení k dani z příjmů, přihlášení zaměstnance ke zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení),
 • další informace,
 • pracovní doba,
 • pracovní posudek,
 • potvrzení o zaměstnání.

Povinnosti zaměstnavatele ke státním orgánům

 • Úřad práce,
 • Finanční úřad,
 • Správa sociálního zabezpečení,
 • zdravotní pojišťovny.

Ochrana osobních údajů

 • definiční vymezení,
 • shromažďování informací o zaměstnanci: před vznikem pracovněprávního vztahu, během pracovněprávního vztahu, po skončení pracovněprávního vztahu,
 • souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů,
 • ochrana informací.

Uzavření osobního spisu zaměstnance a jeho archivace

 • údaje, které lze uchovávat po skončení pracovní poměru,
 • předání písemností zaměstnanci po skončení pracovního poměru.

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Lenka H., KION/Linde Pohony s.r.o.

Těším se na další školení. I když toto školení bylo spíše o faktech, zákonech a pravidlech, tak i tak bylo záživné a všechny informace potřebné. Lektorka je jednoznačně profesionálka, která zná téma z praktického pohledu. Kurz mohu vřele doporučit.

Kateřina R., POPF Banka, a.s.

Kurz hodnotím skvěle, ráda jsem si osvojila personální agendu. Paní Jaroslava byla moc milá a vedení kurzu se  mi moc líbilo.

Marie N., GCE, s.r.o.

Splnění cílů kurzu předčilo mé očekávání. Sousta zodpovězených otázek, vtažení do diskuse, příklady.

Hana K., BREMA, spol s r. o.

Kurz hodnotím jako velký přínos pro moji práci, rozšířilo mi to obzory.

Tereza V., ARBOEKO, s.r.o.

Celkově s kurzem jsem velmi spokojena. Jako takový počáteční vzhled - odraz. Kurz je velmi obsáhlý, ale srozumitelně prezentovaný. Děkuji.

 • březen 2024, školí Bc. Jaroslava Merunková
 • červen 2024, školí Bc. Jaroslava Merunková
 • říjen 2024, školí Bc. Jaroslava Merunková
 • prosinec 2024, školí Bc. Jaroslava Merunková
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:18.06.2024-18.06.2024
Kat. číslo:140554
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:09.10.2024-09.10.2024
Kat. číslo:140555
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:11.12.2024-11.12.2024
Kat. číslo:140556
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené