Inovativní vzdělávání
a poradenství

Typologie osobnosti aneb Jak lépe vyjít s kolegou, šéfem a tchýní

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Proč každý jednu a tu samou instrukci slyšíme jinak? Co na koho platí? Jak pochopit "nesrozumitelné chování" druhých? A jak se tomu přizpůsobit? Pochopit, jak v realitě funguje náš typ osobnosti znamená lépe porozumět sám sobě a umlčet tak hlas vnitřního sebezpochybňujícího monologu.

 • Respektování individuality každého účastníka.
 • Rozvoj sociální inteligence a dovedností na základě poznání sebe sama a ostatních lidí.
 • Rozpoznat základní charakteristiky jednotlivých osobnostních typů.
 • Jaké jsou limity, rizika a příležitosti jednotlivých typů osobnosti.
 • Jak ocenit svůj skutečný potenciál a přestat se vnitřně zpochybňovat a porovnávat s ostatními.

 • Pro HR manažery
 • Pro náboráře
 • Pro vedoucí týmů
 • Pro obchodníky
 • Pro kohokoliv, kdo chce více poznat sám sebe

V případě zájmu si účastníci kurzu budou moci doobjednat typologii Success Insights, kde obdrží osobní zprávu s podrobným rozborem své osobnosti.

 • Porozumění sobě
 • Porozumění druhým
 • Vnímání okolního světa
 • Seznámení s typologií Success Insights
 • Vodítka, jak jednotlivé typy poznat
 • Praktický nácvik

Závěr

Přijďte se s námi vyzkoušet na příkladech a ukázkách:

 • jak rozpoznávat základní charakteristiky jednotlivých osobnostních typů,
 • jaké jsou limity, rizika a příležitosti jednotlivých typů osobnosti,
 • jak porozumět vlastním motivačním vzorcům,
 • jak ocenit svůj skutečný potenciál a přestat se vnitřně zpochybňovat a porovnávat s ostatními.

A také:

 • jak pochopit ?nesrozumitelné? důvody chování ostatních lidí,
 • jak formulovat motivaci, vyjednávání a instruktáž podle jednotlivých osobnostních typů,
 • jak využít motivační potenciál typu osobnosti při vyjednávání a při řízení a vedení druhých,
 • jak snížit potřebu řešit situace bojem a nátlakem.

Pozn.: V případě zájmu si účastníci kurzu budou moci doobjednat typologii Success Insights, kde obdrží osobní zprávu s podrobným rozborem své osobnosti.

Seznámení účastníků s typologií Success Insights, díky níž budou schopni lépe identifikovat charakteristické rysy chování jednotlivých temperamentů. Prostřednictvím reálných situací a praktických procvičování na konkrétních příkladech podpořit účastníky v osvojení znalostí této psychodiagnostiky a schopnosti ji aplikovat v praxi.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-13.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:29.05.2024-29.05.2024
Kat. číslo:140576
Cena bez DPH:5600.00 Kč
Cena s DPH:6776.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené