Inovativní vzdělávání
a poradenství

Mentoring jako klíčová kompetence 21. století

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Mentoring vznikl v antické řecké mytologii, kdy Mentór rádce Odyssea pečoval o jeho syna Telemacha během Odysseových dobrodružství. Tato mytologická postava položila základy pro současné koncepty. Dnes je mentoring důležitým nástrojem pro osobní a profesní růst. Šíří se po celém světě a používá se v různých kontextech poskytujíc cennou podporu a vedení na cestě k dosažení cílů a potenciálu.

Absolvent kurzu

 • získá důležité dovednosti a znalosti, které podporují kariérní postup a profesní výkonnost,
 • naučí se pomocí tohoto nástroje předávat cenné zkušenosti a know-how mezi generacemi a v profesním kontextu,
 • prohloubí svoje dovednosti vytvořit pozitivní pracovní atmosféru pro rozvoj členů týmů.

Manažerům a lídrům v organizacích, personálním manažerům a HR profesionálům, lektorům a trenérům, podnikatelům a zakladatelům startupů.

Co je mentoring

 • definice a význam mentoringu, rozdíly mezi mentoringem a koučinkem.

Mentoring jako strategický nástroj

 • výhody mentoringu pro manažery a zaměstnance,
 • implementace mentoringového programu v organizaci.

Identifikace vhodných mentorů a mentees

 • jak vybrat vhodného mentora a mentees,
 • zvláštnosti vybírání mentorů v personálním management.

Mentoringové dovednosti pro manažery

 • komunikace a poskytování zpětné vazby,
 • rozvoj empatie a porozumění potřebám mentee,
 • stanovení jasných cílů a očekávání.

Mentoringové metody a techniky

Měření a hodnocení úspěchu mentoringu

Rozvoj a udržitelnost mentoringu

 • jak zajistit dlouhodobou efektivitu mentoringu,
 • podpora pro mentory a mentees,
 • integrace mentoringu do kariérního rozvoje zaměstnanců.

Interaktivní výklad, diskuze, příklady z praxe, cvičení.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:04.12.2024-04.12.2024
Kat. číslo:140541
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené