Inovativní vzdělávání
a poradenství

Štíhlá výroba

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Výroba


Podniky musí mít v dnešní době ve svých plánech jednoznačně vytyčeny takové cíle, které implementací moderních nástrojů řízení a moderních výrobních technologií přinesou zvýšení produktivity výrobního systému. Dnes již nestačí implementovat známé nástroje štíhlé výroby, ty jsou v rámci řízení považovány za standard, ale musí být uvažováno o modernizaci, digitalizaci, automatizaci a robotizaci výrobních, podpůrných i administrativních procesů. To je realizováno ve smyslu implementace nástrojů Průmyslu 4.0.

 • Seznámit se s moderními metodami štíhlé výroby a celkovým řízením podniku ve smyslu štíhlé organizace.
 • Představit možnosti automatizace a robotizace výrobních a logistických procesů.
 • Poukázat na možnosti procesní automatizace a poučit se z úspěšných implementací mimo výrobní průmysl.
 • Pochopit základní rozdíly a vhodnosti nasazení jednotlivých metod a technologií.
 • Poukázat na přínosy a rizika metod a prezentovat úspěšné aplikace na reálných studiích.

Průmyslovým inženýrům, manažerům a vedoucím výroby, pracovníkům lean.

Moderní přístupy provozního managementu

 • historie pojmu štíhlá výroba,
 • základní principy a pilíře štíhlé výroby,
 • související omezení a nutné podmínky pro realizaci - produktivní údržba TPM.

Standardní nástroje štíhlé výroby

 • Kaizen a jeho nástroje kontinuálního zlepšování,
 • bránění vzniku vad, systémy Poka Yoke a FMEA,
 • systémy pro plánování a řízení výroby - Kanban, JIT, apod.,
 • další vybrané nástroje štíhlé výroby.

Digitalizace a správa dat

 • principy sběru dat,
 • jaká data potřebujeme pro vyhodnocování efektivity procesů,
 • MES systémy ve výrobě,
 • internet věcí, Industry 4.0,
 • statistické analýzy a prognózy.

Automatizace a robotizace

 • analýzy vhodnosti automatizace a robotizace,
 • očekávání, rizika a výsledky,
 • automatizace výrobních procesů,
 • automatizace logistiky, administrativy a dalších podpůrných procesů,
 • robotizace a její využitelnost.
 • kvantitativní a kvalitativní ukazatelé úspěšného nasazení digitalizace, robotizace a automatizace.

Případové studie

 • štíhlý layout a štíhlá logistika,
 • taktování linek a vyvažování pracovišť,
 • štíhlá administrativa, digitalizace a automatizace administrativních procesů,
 • možnosti implementace kolaborativního robota,
 • automatizace pracoviště, co je proto nutné udělat.

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Jan Š., DETAIL CZ, s.r.o.

Praktické zaměření kurzu na výrobu, spousta novinek a trendů.

František N., PeHToo a.s.

Excelentní lektor!

Jakub G., OM PROTIVÍN a.s.

Jsem velmi spokojen. Velkým přínosem kurzu je komunikace i s ostatními účastníky.

 • únor 2024, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
 • říjen 2024, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:14.10.2024-15.10.2024
Kat. číslo:142316
Cena bez DPH:9800.00 Kč
Cena s DPH:11858.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené