Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Urychlení zavádění nových projektů pomocí PC analýz

Vstřikované díly z plastů se používají hlavně ve spotřebním a automobilovém průmyslu, v elektrotechnice, elektronice a v obalové technice. Pro všechna tato průmyslová odvětví je typické velmi rychlé morální zastarání výrobků. Při konvenčním způsobu konstrukce výstřiku se uplatňují hlavně zkušenosti designéra a konstruktéra formy, technologů. To, do jaké míry byl návrh výstřiku a formy úspěšný, se ukáže až po výrobě vstřikovací formy a po vystříknutí zkušebních výlisků. Odlaďování forem a proces náběhu výroby je tak poměrně náročný a zdlouhavý. Při zavádění projektů s využitím PC analýz (simulačních programů) je možné provést modelování konstrukce formy, vlastního výstřiku a jeho chování, analýzu a simulaci vstřikování, simulovat chování vstřikovací formy na stroji, jak z pohledu zatížení, tak z pohledu teplotního namáhání. Odladit a optimalizovat vstřikovací proces s akcentem na chlazení a deformace výstřiku po odformování. Pomocí těchto analýz a simulací lze na modelu provést potřebné korekce a opatření, již ve fázi přípravy výroby a vyhodnotit jejich dopad na technologii, aniž by byla vstřikovací forma vyrobena.

Cíle

 • Seznámit se praktickým nástrojem, který vysokou ekonomickou přidanou hodnotou výrazně zrychlí náběh nových projektů.
 • Na praktických příkladech si ověřit možnosti využití simulačních programů jak u již realizovaných, tak zejména připravovaných výrobních projektů.

Určeno

Kurz je určen všem konstruktérům vstřikovaných dílů, vstřikovacích forem, technologům, seřizovačům. Všem, kteří potřebují získat praxí ověřený jednoduchý nástroj umožňující výrazné zvýšení ekonomické a časové efektivity přípravy a náběhu nových projektů.

Obsah

Charakteristika simulačních programů

 • základní přehled simulačních programů pro vstřikování plastů,
 • proč simulační programy - ekonomická efektivnost, možnosti a hranice simulačních programů, trendy vývoje,
 • jak to funguje - od návrhu přes model po výsledek.

Praktický příklad vyžití simulačního programu

 • moldflow, princip, výpočtové metody, možnosti a hranice,
 • typy sítí konečných prvků a jejich použití,
 • materiálové databáze, data v materiálové databázi,
 • plnění dutiny formy, studené spoje, uzavřený vzduch, teplotní a tlakové pole, pohledové vady,
 • typy vtokových soustav a vtokových ústí, modelování vtokové soustavy, vliv na kvalitu výstřiku,
 • orientace vláken, vliv na smrštění a deformaci výstřiku. Vliv orientace vláken na materiálové vlastnosti,
 • dotlak, teplotní a tlakové pole, objemové a lineární smrštění, vznik lunkrů a propadlin,
 • chlazení, modelování chladicích okruhů, tvorba chladicích okruhů, teplotní pole formy, vliv na deformaci výlisku,
 • deformace dílu, co ovlivňuje deformaci dílu, reziduální napjatost. Malé deformace výstřiku a ztráta stability stěny. Jak zredukovat deformaci dílu,
 • vstřikování se zástřiky, vliv zástřiku na deformaci výstřiku, deformace zástřiku působením reziduálního napětí, fixace zástřiku ve formě, deformace zástřiku vlivem tlaku taveniny ve formě, transientní teplotní pole zástřiku.    

Individuální praktické vyzkoušení simulací na příkladech dílů/obecných nebo z praxe účastníků kurzu - ochrana informací a dat zajištěna

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí. Praktické vyzkoušení simulací na PC.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,                                                                                                            
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Jitka Šlaisová
Telefon: 226 006 388
E-mail: jslaisova@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků