Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Jak úspěšně řídit projektový tým

Zvládání role projektového manažera je nevyhnutelně spojeno s požadavkem na efektivní splnění role vedoucího skupiny lidí - projektového týmu. Zvláštností projektového přístupu k týmové práci je to, že se skupina pracovníků v průběhu realizace projektu často mění a že jejími členy jsou nejenom vlastní pracovníci organizace jmenovaní obvykle z různých oddělení napříč organizační strukturou konkrétního podniku, ale mnohdy i externí spolupracovníci a partneři. Je proto zřejmé, že projektoví manažeři jsou vystaveni velkým nárokům na koordinaci práce v týmu, komunikaci a motivaci pracovníků k co nejvyšším výkonům a zvládání kritických a konfliktních situací.

Cíle

 • Účastník kurzu si osvojí a formou praktického tréninku prohloubí účinné metody a nástroje týmové práce a řízení lidí v podmínkách projektu.

Určeno

Manažerům projektů a členům projektových týmů, manažerům oddělení, jejichž pracovníci jsou členy projektových týmů.

Obsah

Definice projektu z hlediska organizace týmové práce

 • organizace projektu ve firmě,
 • kompetence manažera projektu.

Ztotožnění se se svou rolí

 • role manažera projektu, jeho pravomoci a odpovědnosti,
 • autodiagnostika osobních předpokladů k řízení projektů.

Tvorba týmu, týmová práce

 • zvláštnosti projektového týmu,
 • vztahy mezi manažerem projektu, týmem a liniovými vedoucími.

Organizace týmové práce

 • přechod od definování úkolů k definování rolí, delegování,
 • odstranění komunikačních bariér,
 • spoluvytváření projektu se svým týmem.

Řízení neshod a konfliktních situací

 • identifikace různých typů neshod, konflikty jako největší brzdy v rozvoji projektu,
 • zvládání konfliktů a předcházení kompromisům.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, cvičení, praktické příklady, modelové situace, autodiagnostický test.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:23.11.2016-24.11.2016
Kat. číslo:160422
Cena s DPH 21%:8712.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků