Tři pravidla umění moderního networkingu


Tento kurz naučí účastníky skvěle reprezentovat firmu před klienty a obchodními partnery i z kulturně velmi odlišných zemí. Provede je úskalími úspěšného navazování obchodních a pracovních vztahů a pravidel etikety při jednáních.
 • Osvojit si a v praxi vyzkoušet zásady úspěšného networkingu.
 • Naučit se, jak snadno komunikovat s každým a účinně reprezentovat svou firmu při pracovních a firemních jednáních.
 • Porozumět specifikům etikety v odlišných kulturách.
 • Rozvinout svoje dovednosti v klíčové kompetenci budoucnosti.

Všem, kteří jsou v kontaktu se zahraničními obchodními partnery a chtějí rozvinout svoje schopnosti v klíčové kompetenci budoucnosti. A zároveň chtějí být profesionálními společníky a přáteli svých spolupracovníků, klientů a obchodních partnerů.

Zásady moderní etikety

 • změny a posuny ve společenském chování, oslovování, pozdravu, podání ruky, při tykání a vykání, v představování,
 • vhodné oblékání pro různé příležitosti,
 • práce s vlastní identitou na sociálních sítích,
 • síla prvního dojmu a jak vést pracovní jednání,
 • firemní kultura a hierarchie aneb nejde jen o to, kdo kde sedí na poradě,
 • jak elegantně řešit trapasy.

Multikulturní rozdíly

 • jak se chovat a jednat s partnery a klienty ze zemí s výrazně odlišnou kulturou jako je Čína, Korea, Japonsko atd.,
 • stereotypy a očekávání,
 • příprava a průběh zahraniční návštěvy.

Společenská konverzace

 • small talk je nezbytná schopnost vedoucí k pracovnímu a společenskému úspěchu - zbavte se ostychu a osvojte si umění navázat příjemný rozhovor s kýmkoli.

Interaktivní výklad s diskuzí, hraní rolí, cvičení, modelové situace.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:27.11.2019-27.11.2019
Kat. číslo:190291
Cena bez DPH:3900.00
Cena s DPH:4719.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené