Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Přípravný kurz k certifikaci manažera EMS a auditora EMS

Ochrana životního prostředí patří k celosvětovým cílům. Rozvoj průmyslu má na životní prostředí zpravidla negativní dopad. Nejde jen o znečišťování vzduchu, vody, půdy a nárůst odpadů, ale i vyčerpávání vody, energií, materiálů a surovin. EMS (Environmental Management System) je manažerský program, který orientuje systém managementu organizace na respektování životního prostředí, a to jak z hlediska dodržování právních předpisů, tak z hlediska okolí výrobního místa, zaměstnanců, zákazníků, ostatní veřejnosti, majitelů organizace a budoucích generací a jejich požadavků a vztahů k životnímu prostředí. Kurz je svým rozsahem a obsahem především určen pro přípravu žadatelů o certifikát způsobilosti na funkce Manažer EMS nebo Auditor EMS.

Cíle

Účastník kurzu po absolvování bude schopen:

 • uplatňovat ISO 14001, ISO 14004, ISO 14031, ISO 19011,
 • respektovat legislativní a environmentální požadavky,
 • stanovit environmentální aspekty a dopady,
 • aplikovat požadavky norem a právních požadavků na podmínky organizace,
 • vyhodnotit environmentální profil organizace,
 • informovat vrcholové vedení o profilu/výkonnosti EMS a o potřebě zlepšování,
 • posuzovat životní cyklus výrobku - LCA,
 • orientovat se v programech čistší produkce, prevenci znečišťování, IPPC a EMA,
 • plánovat programy auditů EMS,
 • plánovat a provádět audit a vést o něm záznamy,
 • posuzovat efektivnost opatření k nápravě.

Určeno

Pracovníkům působícím v systému environmentálního managementu, především představitelům vedení pro environmentální management, manažerům EMS a auditorům EMS. Všem, kteří tento systém managementu vytvářejí nebo chtějí vytvořit. Těm, kteří systém environmentálního managementu auditují nebo těm, kteří se chtějí připravit ke zkouškám pro certifikaci manažera EMS nebo auditora EMS.

Obsah

 • Normy a směrnice pro EMS
 • Environmentální aspekty a dopady, plánování v EMS
 • Cíle, cílové hodnoty a programy v EMS
 • Požadavky normy ISO 14001 na EMS
 • Posuzování životního cyklu LCA, Ekodesign
 • Environmentální legislativa a právní požadavky
 • Praktické uplatňování právních požadavků - agenda
 • Zavádění EMS, Procesní řízení a řízení významných environmentálních aspektů
 • Hodnocení environmentálního profilu podle normy ISO 14031
 • Přezkoumání EMS (záznamy, vyhodnocení, zprávy, zpráva o životním prostředí)
 • Postupy auditu EMS, provádění auditu EMS, kompetence auditorů EMS ve smyslu návodu normy ISO 19011
 • Program čistší produkce, prevence znečišťování a nejlepší dostupné techniky, integrovaná prevence (IPPC)
 • Environmentální manažerské účetnictví EMA

Pozn.: Účastník kurzu bude připraven k certifikaci osob pro funkci manažer EMS nebo auditor EMS u akreditovaného certifikačního orgánu Gradua-CEGOS, s.r.o., či jiného certifikačního orgánu v ČR, akreditovaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle stejných certifikačních schémat.

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, uvádění příkladů z praxe, procvičení na případových studiích, ověření získaných znalostí testem.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.,
 • poslední den 9.00-13.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků