Inovativní vzdělávání
a poradenství

Elektronický katalog kurzů Gradua

Elektronický katalog kurzů Gradua představuje v této komplexní formě naše nejnavštěvovanější kurzy ze všech vzdělávacích oblastí. Představí Vám nejen obsah kurzu, ale i lektory a účastníky kurzu. Můžete jej snadno implementovat do vašeho firemního portálu a nechat vybírat přímo vaše zaměstnance. Vyzkoušejte jej ještě dnes.

Projektové řízení

V současné době již praxí ověřeným nástrojem, který přispívá ke splnění smělých a náročných cílů organizací, je projektové řízení. Firmy využívají projekty jak pro strategické změny, tak pro řízení realizace jednotlivých cílů. Projekty se staly nedílnou součástí plánování nejen v oblasti průmyslu ale i v dalších odvětvích.

Chcete umět dobře řídit projekty? Neprošli jste doposud žádným uceleným tréninkem? Osvojte si vše podstatné pro realizaci projektů od začátku až do konce.

Vedení týmů, osobní a manažerské kompetence

Měkké dovednosti ve vzdělávání dospělých považujeme za základ efektivní komunikace a úspěšného jednání v manažerské, obchodní i odborné praxi. Dovednosti z této oblasti umožňují aplikovat speciální znalosti, řídit sebe sama, lidi i procesy.

V našich kurzech prohloubíte své manažerské dovednosti, zdokonalíte své komunikační dovednosti či posunete kupředu svůj osobní rozvoj. Asertivita, verbální a neverbální komunikace, time management, sebeřízení, ale i leadership, koučink a další oblíbená témata jsou připravena i pro Vás.

Řízení lidských zdrojů

Člověk je největším bohatstvím, které organizace má!

V úspěšných firmách dnes kvalitní pracovní síla přestává být pouze nákladovou položkou, ale stává se jejím kapitálem. Získání, ale hlavně udržení kvalitní pracovní síly však logicky vyžaduje náležitou pozornost. Předpokládá to nepřetržitou aktivitu nejenom personalistů v otázkách výběru, adaptace, hodnocení, odměňování a rozvoji pracovní síly, ale i všech manažerů. Každý manažer musí zvládnout alespoň základy personalistiky a uvědomit si to, že práce s lidmi, praktická, každodenní personální práce je jádrem jeho pracovních povinností.

Marketing

Chcete Vy nebo Vaši kolegové získat znalosti a dovednosti v oblasti marketingového řízení a vytvořit dlouhodobě úspěšnou firmu? Inspirujte se v našich bestsellerech, získejte znalosti a dovednosti ve využívání moderních nástrojů a technik marketingu a poznejte nejnovější trendy v oboru!

Finance a ekonomika

Od manažerů s neekonomickým zaměřením je očekávána orientace v základních účetních výkazech a přehledech, schopnost posuzovat finanční zdraví firmy a správně se rozhodovat nejen z hlediska finančního řízení podniku. Pro ekonomicky zaměřené manažery a specialisty jsme připravili téma finančního controllingu tak, aby každý absolvent získal přehled o jeho nástrojích a metodách nebo byl schopen systém controllingu v podniku úspěšně zavést.

Nákup a celní problematika

Nákup

Kvalifikovaný nákup je soubor operací, které zahrnují činnosti spojené se vznikem potřeby interního zákazníka, až po podpis smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Proces nákupu zásadně ovlivňuje efektivnost firem. Má značný vliv na kvalitu a nákladovost vstupů a tím i na finanční řízení každé firmy. Znalosti a dovednosti, jak efektivně vykonávat nákupní činnosti a řídit procesy nákupu, jsou obsahem kurzů pro nákupčí a manažery nákupu.

Celní problematika

Od okamžiku vstupu ČR do EU je valná většina práv a povinností souvisejících s mezinárodním obchodem upravena právními předpisy EU. Jednotlivé mezinárodní  obchodní operace vyžadují plnění specifických povinností a správné používání a vyplňování dokladů, a to jednak ve vztahu ke třetím zemím mimo EU (celní řízení), tak uvnitř  EU (Intrastat).

Výroba

Trendem ve výrobních procesech firem je efektivita, tedy snaha ze vstupního materiálu udělat požadovaný výstup zákazníka s minimem nákladů. Naše nabídka kurzů z oblasti výroby názorně ukazuje jak nejefektivněji využít stroje, lidský potenciál a energie. Programy jsou zaměřeny na metody štíhlé výroby, optimalizaci výrobních procesů, plánování výroby nebo produktivitu.

Logistika

Základní myšlenou logistiky je již od dob Napoleonských válek efektivní zásobování, tehdy samozřejmě vojsk, a nyní především zákazníka hotovými výrobky. Logistika se ovšem v posledních letech díky otevření trhů a následně intenzivnějším přesunům a transportům rozšířila o řadu nových oblastí a stala se tak klíčovým parametrem efektivity a výkonnosti každého podniku. V nabídce kurzů naleznete různá tematická zaměření od obecného pojmu logistika, přes logistický řetězec, výrobní logistiku až po mapování logistických procesů a určování jejich hodnoty.

Integrovaný management: Kvalita

Management kvality podporuje úspěšné řízení organizace a plnění požadavků zákazníků. Nabízené kurzy zvýší dovednosti pracovníků v oblasti systému managementu kvality, popř. připraví k získání certifikátu manažera kvality a auditora kvality.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Vývoj právní úpravy v oblasti BOZP, požární ochrany (PO), požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí a požadavků na její praktickou aplikaci podléhá neustálým změnám, předpisy této oblasti jsou novelizovány, případně jsou vydávány nové. K výrazným změnám dochází zejména v důsledku harmonizace právního řádu ČR s předpisy EU.

Květen 2024
PoÚtStČtSoNe
 
 
 
 


Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené