Seznam lektorů

Zajímá Vás, kdo Vám bude přednášet na našich vzdělávacích kurzech? Proto tu pro Vás máme tuto sekci, kde se Vám pokusíme naše lektory představit blíže.

Vystudoval podnikovou ekonomiku a management na VŠE v Praze. Úspěšně absolvoval kurzy Marketing CIMA-A a CIMA-B a program MBA na Prague International Business School/Manchester University. Marketingem se zabývá od roku 2000 a téměř deset let působil ve vrcholových funkcích v oblasti marketingu a českého i mezinárodního obchodu v různých odvětvích. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolventka UK Praha (psychologie, tělesná výchova), VOŠZ 5. května (diplomovaný zdravotnický záchranář) a šestiletého výcviku terapeutických a poradenských dovedností Life dynamic a desítek rozvojových sebezkušenostních workshopů, seminářů a výcviků. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Začínal jako novinář, poté pracoval jako televizní dramaturg. Od roku 1993 se pohybuje v reklamě a marketingu. Má zkušenosti z několika mezinárodních reklamních agentur Grey, DDB, Proximity/BBDO a Leo Burnett, kde působil nejdříve jako reklamní textař (copywriter) a také jako kreativní ředitel. V současné době působí jako marketingový poradce a nezávislý lektor. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolvent ZČU v Plzni, kde v současné době působí jako akademický pracovník a projektový manažer. V průběhu posledních 5 let získal spoustu praktických zkušeností při řešení projektů pro společnosti z celé České republiky zejména v oblastech ergonomie, časové racionalizace a projektování pracovišť. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity s aprobací Fyzika - Výpočetní technika. Ve společnosti Gradua-CEGOS, s.r.o. působí od roku 2008 jako lektor. Jako konzultant se věnuje profesnímu vzdělávání, zejména z oblasti plastů, kovů a IT. Je zodpovědný za odborné kurzy ve výrobě, věnuje se také ESF fondům a jejich využití ve vzdělávání. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci. Petr Daňko se osm let zabývá problematikou lidských zdrojů. Pracoval na manažerských pozicích v útvarech lidských zdrojů v SPT TELECOM, a. s. a Česká spořitelna, a. s. Specializuje se na oblast personálního poradenství, rozvoje osobnosti a komunikace. Jako poradce se zabývá zejména výběrem a náborem pracovníků, adaptačním procesem, mentoringem. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze. Od té doby se věnuje výuce psychologie a komunikačních technik. V současné době je členkou výcvikového programu Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta, který je organizován Střediskem psychologických služeb ČR ve spolupráci s University of Georgia. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolvent VŠCHT a CMC (University of Pittsburg). Má 10 let praxe v manažerských pozicích v českých i nadnárodních společnostech. Zaměřuje se na aktivizaci a rozvoj lidí v rámci realizovaných firemních změn formou koučování a kreativních workshopů. Podporuje zavádění projektové přístupu a jako certifikovaný kouč pomáhá jednotlivým manažerům v dosažení cílů klíčových pro jejich úspěch. Více informací ⦒

226 006 300 rfurych@gradua.cz

Specializace na oblast pracovního práva, HR manager, tvorba a připomínky vnitřních předpisu, vedeni vetsiho mnozstvi soudních sporu, komplexní správa svěřené oblasti právní podpory, tvorba a revize smluv, pravni stanoviska.  Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Analýzy stavu řízení zásob ve výrobních a obchodních podnicích. Optimalizační studie různých oblastí logistiky pro české i mezinárodní podniky. Logistický audit společností. Finalista soutěže Projektant roku 2012 a tak bychom mohli pokračovat. Navštivte kurzy zkušeného lektora Petra Karkovského. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Miroslav Krčma v roce 1999 úspěšně absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ochrana životního prostředí (ekologická syntéza, právo životního prostředí, ochrana ovzduší, pedagogika a psychologie). Od roku 1998 se věnuje poradenské a přednáškové činnosti se zaměřením na systémy řízení (systémy environmentálního managementu, systémy managementu kvality atd.) Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolvent Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, obor psychologie a sociologie a Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, obor trestní právo. Ve společnosti Gradua-CEGOS, s.r.o. působí od roku 2004 jako konzultant, lektor a Key Account Manager. Jako lektor, konzultant se specializuje na oblast rozvoje osobních a manažerských kompetencí. Více informací ⦒

226 006 391 tkrsnak@gradua.cz

Původně absolvent strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně. Ve svém profesním životě prošel řadou manažerských pozic, které ho čím dál více směřovaly k marketingu a věnovat se mu naplno. Působí jako nezavislý certifikovaný konzultant a lektor pro marketing a je kmenovým lektorem Českého institutu pro marketing. Absolvoval manažerské kurzy marketingu NIMA, CIMA-A/B atd. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Vystudovala ekonomickou školu a první pracovní zkušenosti sbírala v různých oborech obchodu přes cestovní ruch až po zábavní průmysl. Prošla řadou odborných i manažerských pozic, v soukromých firmách a korporacích. Posledních deset let v jedné takové nadnárodní společnosti působí jako lektor soft skills. Její hlavní lektorskou specializací jsou komunikační dovednosti, asertivita a další. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolvent PřF UK. Jiří Nejedlý má více než 20 let praxe v obchodních pozicích českých i mezinárodních firmách. Jeho pracovní náplní byla péče o stávající klienty, získávání nových klientů, uzavírání objednávek, smluv, prezentace služeb. Řadu let působí jako interní trenér obchodních týmů a liniového managementu společnosti Office DEPOT s.r.o. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Podílí se na otevřených a zakázkových kurzech Gradua-CEGOS, s.r.o. Jako lektor se zaměřuje na oblast rozvoje osobních a manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Specializuje se na témata: Efektivní komunikace, Příprava mistrů ve výrobě, Manažer výroby, Příprava vedoucích týmů, Řešení problémů, Orientace na zákazníka. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Aktivně se věnuje koučinku, osobnímu růstu a lektorování více než 2 roky. Jeho darem a životním posláním je pomáhat lidem na jejich cestě k lepšímu a spokojenějšímu životu. Pro jednotlivé situace volí různé přístupy (behaviorální, gestalt, neurolingvistické programování, pozitivní psychologie). Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolvent Vojenské akademie (VA) Brno, fakulta elektrotechnická, obor synoptická meterologie. Marek Rakovský má čtrnáctiletou praxi v oblasti prodeje a řízení obchodního týmu. 5 let pracoval jako vedoucí prodeje pro ČR v oboru úpravy stlačeného vzduchu. Řídil prodej a instalaci stacionárních kompresorů a vývěv, např pro LG Philips Displays v Hranicích, ČEZ a.s., Gumotex a.s. apod. Více informací ⦒

226 006 385 mrakovsky@gradua.cz

Absolvent VŠE v Praze, fakulta obchodní, obor ekonomika a řízení zahr.obchodu, zaměření doprava v ZO a pojištění, a dále UPa, doktorandské studium v oboru Technologie a management v dopravě a spojích, zaměření kvalita v logistice. Má více než 30 let praxe v dopravních a příbuzných oborech. Jeho specializací je problematika mezinárodní dopravy, tzn. dopravy námořní a letecké včetně ochrany zboží. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolventka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie a pedagogika. Prošla dlouhodobým výcvikem ve skupinové terapii, má rozsáhlou pedagogickou i manažerskou praxi. Ve společnosti Gradua-CEGOS, s.r.o. působí od roku 1998 jako manažer projektů, konzultant, lektor a především jako garant oblastí osobního rozvoje a vedení lidí. Specializuje se na rozvoj man. kompetencí. Více informací ⦒

226 006 335 jslavatova@gradua.cz

Ivo Šnajdr se od roku 1998 věnuje problematice managementu kvality. Postupně projekty implementace systémů managementu kvality doplnil nejen o implementace dalších systémů, jako environmentální management, management BOZP, management bezpečnosti informací a další, ale zvláště o metody a způsoby identifikace skutečných i potenciálních problémů a také ztrát a o metody jejich odstraňování. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolventka TUL v Liberci, obor Materiálové Inženýrství a Sheffield Hallam University. Má dlouholeté praktické zkušenosti s řízením lidských zdrojů a personálními procesy v mezinárodních společnostech především v oblasti automotive a IT a v Gradua-CEGOS je garantem oblasti Řízení lidských zdrojů. Ve svých kurzech a poradenských projektech kombinuje oba své pohledy na řízení lidských zdrojů. Více informací ⦒

kstepanova@gradua.cz

Absolventka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie a pedagogika. Má bohatou pedagogickou i manažerskou praxi, prošla různými pracovními pozicemi ať už ve státní správě, komerční sféře nebo jako OSVČ. Nyní již více jak 20 let působí v lektorské branži a jako kouč. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolventka katedry filozofie a psychologie Filozofické fakulty UK. Absolvovala výcvik v Gestalt terapii Institutu IGTP, NLP Practitioner (neurolingvistické programování), Kognitivně behaviorální terapii, hypnotickou a nehypnotickou psychoterapii M. H. Ericksona, Koučink pro kouče v Koučink centru, výcvik asertivity, telefonické krizové intervence a řadu psychologických seminářů. Více informací ⦒

gradua@gradua.cz

Své bohaté pracovní zkušenosti z oblasti prodeje tak dokáže zohlednit ve svých seminářích, které jsou převážně zaměřeny na komunikaci, obchodní dovednosti, vedení a rozvoj zaměstnanců, sebemotivaci. Další specializací je koučování s využitím technik neurolingvistického programování, které využívá u klientů při rozvoji manažerských dovedností a zvyšování jejich vnitřního potenciálu. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Lektorka a koučka v oblasti zakázkových i otevřených kurzů, využívá také know-how našeho mezinárodního partnera - společnosti CEGOS. Je absolventkou FSV UK, VŠE v Praze a Diplomatické akademie MZV ČR. Specializuje se především na profesní rozvoj, interkulturní komunikaci, obchodní etiketu a soft skills ), čerpá z více jak desetileté zkušenosti s prací v mezinárodním prostředí. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz


Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené