Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Certifikace

Gradua-CEGOS vydává certifikáty na základě akreditace ČIAV v oblastech kvality, životního prostředí a BOZP. Dále poskytujeme vlastní Certifikáty Gradua-CEGOS u vybraných programů profesního vzdělávání. Pro zájemce pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám a certifikacím.

Příprava k certifikacím a zkouškám

Vzdělávací programy sloužící k přípravě zájemců o certifikaci nebo složení odborné zkoušky pro výkon vybrané profese.

další informace

Certifikace osob

Certifikace je prokázání odborné způsobilosti fyzické osoby, že splňuje požadavky certifikačních schémat na danou odbornou způsobilost v určené oblasti. Dokladem je certifikát, který je vydáván na základě akreditace certifikačního orgánu Národním akreditačním orgánem ČR - Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

další informace