Inovativní vzdělávání
a poradenství

Nástroj pro identifikaci a posuzování rizik - FMEA (Failure Mode Effect Analysis)

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Analýza FMEA patří k základním metodám managementu rizik, které lze aplikovat pro plnění požadavků současně platných norem ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 a mezinárodní normy řešící požadavky systému managementu BOZP. Analýza FMEA z původního uplatnění v armádě, kosmickém výzkumu a jaderné energetice se rychle rozšířila do mnoha dalších oborů, především u dodavatelů automobilového průmyslu. Pro efektivní uplatnění FMEA je vhodné mít v týmu aktivní zastoupení pracovníků všech předvýrobních i výrobních útvarů organizace, servisu a dalších. Všichni tito pracovníci a zejména budoucí vedoucí (moderátoři) týmů v tomto kurzu nejen principy FMEA pochopí, ale mohou se naučit analýzu FMEA prakticky používat.

  • Účastníci se při aktivní účasti naučí prakticky používat analýzu FMEA procesu (v případě zájmu také konstrukce a systému) v aplikacích podle svých zaměření a potřeb.

Manažerům kvality, projektovým a výrobním manažerům, procesním inženýrům, pracovníkům vývoje, konstrukce, technologie, servisu, pracovníkům SMC a dalším odpovědným pracovníkům za procesy - budoucím uživatelům této důležité analýzy v různých aplikacích.

  • Principy FMEA
  • Klíčové faktory efektivní aplikace FMEA
  • Souvislost a návaznost FMEA na další metody
  • Vybrané nástroje a metody pro zlepšování kvality využívané při FMEA
  • FMEA procesu - cíle, možnosti, předpoklady, jednotlivé kroky
  • Procvičení na vybraném procesu

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, ukázka a procvičení na zvoleném příkladu.

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:06.06.2022-07.06.2022
Kat. číslo:120705
Cena bez DPH:7800.00 Kč
Cena s DPH:9438.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:05.12.2022-06.12.2022
Kat. číslo:120706
Cena bez DPH:7800.00 Kč
Cena s DPH:9438.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené