Inovativní vzdělávání
a poradenství

Nový zákon o odpadech a další změny environmentálních předpisů

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    724 758 303


Potřebujete se zorientovat v požadavcích předpisů pro nakládání s odpady v souvislosti s novým zákonem o odpadech s účinností od 1.1.2021? Nebuďte zaskočeni povinnostmi, a naopak počítejte s určitými úlevami z požadavků právních předpisů. Připojte se k webináři, poslechněte si, jaké změny nás čekají, od kdy budou platit a promyslete si své dotazy či zkušenosti, preferována je písemná forma nejlépe předem. Na webináři se budeme zabývat: aplikací požadavků nového zákona o odpadech na podniky a organizace produkující odpady, krátkým seznámením s nezbytnou terminologií a zejména upozorněním na diskutovaná témata, včetně zákona o výrobcích s ukončenou životností. Nevynecháme ani otázku evidence odpadů a ročního hlášení o produkci odpadů do ISPOP, které nás ještě čeká postaru v běžném termínu v polovině února. Lektorem je zkušený konzultant, pověřená osoba resp. odborně způsobilá osoba v problematice odpadů a chemických látek. Program bude probíhat ve virtuální třídě on-line. Den před konáním od nás obdržíte instrukce pro Vaše připojení.

Účastník webináře bude po absolvování:

  • vědět jaké jsou základní požadavky nového zákona o odpadech se zaměřením na změny,
  • znát vybranou základní terminologii a definice, tedy i rozsah a působnost některých předpisů,
  • schopen určit řešení základních požadavků právních předpisů, které se na organizaci vztahují.

Úvod do odpadového hospodářství

  • přehled legislativy a prováděcích předpisů, evropské předpisy a oběhové hospodářství pro původce odpadů,
  • nový balíček odpadové legislativy, termín účinnosti.

Zákon o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností

  • základní požadavky zákonů,
  • jaký vliv na původce mají změny definice odpadů, vedlejších produktů, ukončení odpadového režimu, předání, vlastnictví, shromažďování odpadů mimo provozovnu původce, zákaz skládkování,
  • nové, zrušené či změněné povinnosti: evidence a hlášení, nové poddruhy odpadů, živnostenský odpad, nová povolení pro oprávněné osoby, poplatky, pokuty aj.

Diskuze z praxe - otázky a odpovědi

Pracovníkům odpovědným za odpadové hospodářství a systém environmentálního managementu, a to jak vedoucím pracovníkům, kteří danou problematiku koordinují tak výkonným pracovníkům, kteří mají problematiku řešit. Kurs je vhodný rovněž pro organizace s certifikované podle normy ISO 14001, ISO 45001, pro interní auditory a manažery systémů.

V kurzech OK PRO online používáme metodiku podle tématu a možností online prostředí: interaktivní výklad, diskuze, sdílení zkušeností, uvádění příkladů z praxe, cvičení, práce s pracovními listy, práce individuální nebo ve skupinách, testy. Vše zarámováno zpětnou vazbou lektora.

Standardně pro realizaci OK PRO online používáme jako výchozí aplikaci MS Teams nebo Zoom. Na OK PRO online se připojíte přes svůj telefon nebo notebook, není potřeba dalšího technického vybavení, postačí připojení k WIFI. Den před konáním kurzu Vám do e-mailu pošleme odkaz na meeting, přes který se na kurz připojíte.

  • připojení do virtuální třídy 8:45-9:00 hod.,
  • program 9:00-12:00, 13:00-14:00 hod.
Místo konání:online
Dny:0,5
Termín:27.04.2021-27.04.2021
Kat. číslo:112410
Cena bez DPH:2300.00 Kč
Cena s DPH:2783.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené