Inovativní vzdělávání
a poradenství

Nový zákon o odpadech a další změny environmentálních předpisů

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    724 758 303


Potřebujete se zorientovat v požadavcích předpisů pro nakládání s odpady v souvislosti s novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., který nabyl účinnosti od 1.1.2021? Nebuďte zaskočeni povinnostmi, a naopak počítejte s určitými úlevami z požadavků právních předpisů. Připojte se k webináři, poslechněte si, jaké změny nás čekají, od kdy budou platit a promyslete si své dotazy či zkušenosti, preferována je písemná forma nejlépe předem. Na webináři se budeme zabývat: aplikací požadavků nového zákona o odpadech na podniky a organizace produkující odpady, krátkým seznámením s nezbytnou terminologií a zejména upozorněním na diskutovaná témata, včetně zákona o výrobcích s ukončenou životností. Nevynecháme ani otázku evidence odpadů a ročního hlášení o produkci odpadů do ISPOP, které nás již čeká v novém termínu s novými limity. Lektorem je zkušený konzultant, pověřená osoba resp. odborně způsobilá osoba v problematice odpadů a chemických látek. Program bude probíhat ve virtuální třídě on-line. Den před konáním od nás obdržíte instrukce pro Vaše připojení.

Účastník webináře bude po absolvování:

  • vědět jaké jsou základní požadavky nového zákona o odpadech se zaměřením na změny,
  • znát vybranou základní terminologii a definice, tedy i rozsah a působnost některých předpisů,
  • schopen určit řešení základních požadavků právních předpisů, které se na organizaci vztahují.

Úvod do odpadového hospodářství

  • přehled legislativy a prováděcích předpisů, evropské předpisy a oběhové hospodářství pro původce odpadů,
  • nový balíček odpadové legislativy, termíny účinnosti.

Zákon o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností

  • základní požadavky zákonů, prováděcí předpisy: vyhláška č. 8/2021 Sb., katalog odpadů a vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • jaký vliv na původce mají změny definice odpadů, vedlejších produktů, ukončení odpadového režimu, předání, vlastnictví, shromažďování odpadů mimo provozovnu původce, zákaz skládkování, metodické pokyny
  • nové, zrušené či změněné povinnosti: evidence a hlášení, nové poddruhy odpadů, živnostenský odpad, nová povolení pro oprávněné osoby, poplatky, pokuty aj.

Diskuze z praxe - otázky a odpovědi

Pracovníkům odpovědným za odpadové hospodářství a systém environmentálního managementu, a to jak vedoucím pracovníkům, kteří danou problematiku koordinují tak výkonným pracovníkům, kteří mají problematiku řešit. Kurs je vhodný rovněž pro organizace s certifikované podle normy ISO 14001, ISO 45001, pro interní auditory a manažery systémů.

Pro realizaci online kurzů používáme jako výchozí aplikaci MS Teams nebo Zoom. Na online kurzy  se připojíte přes svůj telefon nebo notebook, není potřeba dalšího technického vybavení, postačí připojení k WIFI. Den před konáním kurzu Vám do e-mailu pošleme odkaz na meeting, přes který se na kurz připojíte.

  • připojení do virtuální třídy 8:45-9:00 hod.,
  • program 9:00-12:00, 13:00-14:00 hod.
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené