Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Martin Beneš

Konzultant Gradua-CEGOS,s.r.o.

Martin BenešAbsolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor podniková ekonomika, specializace marketing na spotřebitelských trzích.

Dále absolvent komplexního kurzu London School of Public Relations při Asociaci PR Agentur na téma Integrovaný přístup k Public Relations pro 21. století aj.

Má bohaté zkušenosti jako marketingový manažer a dlouholetou praxi v reklamní a Public relations agentuře.

V Gradua-CEGOS vyučuje kurz: Základy marketingu


Články lektora