Inovativní vzdělávání
a poradenství

OK PRO online: Mindfulness


Mindfulness - česky všímavost - je technika, při které zaměřujeme svoji pozornost na současnost - na "tady a teď" bez vynášení soudů a hodnocení. Jedná se o jemné úsilí či vědomou péče o to, co doopravdy v přítomnosti prožíváme. Učí nás vidět věci takové, jaké jsou bez domněnek a automatických negativních myšlenek. Pomáhá nám být ukotvení - "nebýt tolik v hlavě", ale všímat si komplexně sebe sama a dostat se do kontaktu s celou svojí osobností a prožíváním. Celkovým efektem je snížení stresu a s ním spojených somatických reakcí či nemocí. Napomáhá nám vést vědomý život, zvyšuje emocionální odolnost, posiluje imunitní systém a zlepšuje náladu. Je také vhodný pro osoby, které mají problémy s roztěkaností, nepozorností, nedokážou se plně soustředit a jejich myšlenky lítají tam a zpět a generují tím nelibé emoce. Učí nás využívat smysly a všímat si konkrétního prožitku, ať už je jakýkoliv.
 • Pochopit principy: vnímání - cítění - myšlení.
 • Osvojit si praktické techniky podporující bytí v přítomnosti.
 • Uvědomit si vlivy hodnocení a porovnávání na prožívání.
 • Naučit se být všímavým pozorovatelem.
 • Snížit míru stresu.
 • Podpořit vědomou pozornost.

 • Úvod - představení účastníků, lektora a obsahu kurzu
 • Teorie Mindfulness - historie, aplikace, efekt, možnosti
 • Vědomý x nevědomý život
 • Techniky práce s dechem
 • Techniky pozorování myšlenek
 • Techniky práce s hodnocením
 • Techniky vnímání a ukotvování se v těle
 • Rady a doporučení pro další praxi
 • Sebereflexe účastníků a tvorba rozvojového plánu

Pro všechny, kdo chtějí zapracovat na zklidnění, koncentraci, vědomém životě, snížit stres, úzkosti, rozlady. Ve velké míře může pomoci hlavně těm, kdo:

 • neumějí "vypnout",
 • dělá jim obtíže se soustředit,
 • myšlenkami jsou stále v minulosti či budoucnosti a málokdy opravdu "teď a tady",
 • prožívají často anticipační úzkosti ("co kdyby..."),
 • jsou kolegy označování často jako "duchem nepřítomni",
 • moc myslí a málo umí být,
 • nezvládají náročné situace, propadají stresu a nelibým emocím,
 • často jedou na "autopilota",
 • bývají dlouhodobě nespokojeni se svým životem, neumí se radovat.

V kurzech OK PRO online používáme metodiku podle tématu a možností online prostředí: interaktivní výklad, diskuze, sdílení zkušeností, uvádění příkladů z praxe, cvičení, práce s pracovními listy, práce individuální nebo ve skupinách, testy... Vše zarámováno zpětnou vazbou lektora.

Standardně pro realizaci OK PRO online používáme jako výchozí aplikaci MS Teams nebo Zoom. Na OK PRO online se připojíte přes svůj telefon nebo notebook, není potřeba dalšího technického vybavení, postačí připojení k WIFI. Den před konáním kurzu Vám do e-mailu pošleme odkaz na meeting, přes který se na kurz připojíte.

 • 2 + 2 + 2 hodiny

Konkrétní časový harmonogram Vám upřesníme v pozvánce.

Místo konání:online
Dny:3
Termín:18.11.2020-18.11.2020
02.12.2020-02.12.2020
16.12.2020-16.12.2020
Kat. číslo:100331
Cena bez DPH:3800.00 Kč
Cena s DPH:4598.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené