MB08 Pokročilé manažerské dovednosti - e-learningový balíček


Vést druhé znamená umět rozlišit účinné a neúčinné chování. Pracovat se svými emocemi, reagovat na negativní emoce ostatních tak, aby bylo jednání efektivní. Umět identifikovat blížící se konflikt. Pracovat s nástroji komunikačních dovedností, empatií, uměním naslouchat a schopností řídit hovor. V rámci projektu řídit tým tak, aby jeho členové pochopili zadání a cíle projektu, zvládali práci s prioritami v týmu. Je možné, aby byl manažer současně i koučem pro svůj tým? Jaké praktiky k tomu vedou? Každý manažer se musí umět rozhodnout, brát v úvahu dopady svých rozhodnutí a současně podporovat k rozhodování i druhé. Každý svůj požadavek, každé své rozhodnutí je třeba umět prezentovat týmu a nalézt správné argumenty pro jejich podporu.
  • Zvýšit svou flexibilitu jako manažer? Motivovat tým pomocí společného projektu.
  • Osvojit si přístup a nejlepší praktiky manažera-kouče.
  • Rychle analyzovat manažerské problémy a provádět odpovídající rozhodnutí.
  • Zlepšit své vyjednávací a komunikační dovednosti.
  • Zvýšit dopad svých vystoupení.
  • Stát se emocionálně inteligentním manažerem.

Budete umět používat účinné nástroje v komunikaci pro spokojenost celého týmu. Identifikujete a zvládnete blížící se konfliktní situace, budete vědět, jak je možné pracovat s vlastními emocemi i s emocemi těch druhých.

Zjistíte, co je třeba udělat pro dosažení stavu "win-win" při jednáních a budete toho moci využít při řízení projektů. Získáte nástroje pro každodenní rozhodování a budete si vědom faktu, že je třeba to naučit i podřízené.

Naučíte se pravidlům vyjednávání, jak se na něj připravit a jak vyjednávání za pomoci účinných argumentů vést.

Všichni vedoucí pracovníci.

M150 - FLEXIBILITA V CHOVÁNÍ MANAŽERA

M151 - ŘÍZENÍ TÝMOVÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH ÚKOLŮ 

M152 - STAŇTE SE KOUČUJÍCÍM MANAŽEREM 

M153 - EFEKTIVNÍ ROZHODOVÁNÍ 

M154 - BUDOVÁNÍ WIN-WIN VZTAHŮ UVNITŘ TÝMU 

M155 - KOMUNIKUJÍCÍ MANAŽER 

  • Cca 210 minut
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.12.2019-31.12.2019
Kat. číslo:490231
Cena bez DPH:2100.00
Cena s DPH:2541.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené