MB07 Základy manažerských dovedností - e-learningový balíček

Manažer kurzuTereza Nováková    226 006 389

Kategorie Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence


Znáte přednosti a úskalí jednotlivých manažerských stylů a možnosti jejich využití? Umíte přizpůsobit styl řízení konkrétním okolnostem i lidem? V tomto balíčku e-learningového vzdělávání se to naučíte. Dozvíte se zde, jak funguje motivace a jak optimálně využívat jednotlivé motivační nástroje. Osvojíte si systémový přístup k řešení problémů a základní kroky systémového myšlení. Zjistíte, jak nastavit a vybrat správné komunikační nástroje nebo jak připravit a vést efektivní porady týmu či individuální pohovor. Odkryjeme Vám efektivní způsoby, jak taktně druhým sdělit nepříjemné věci. Nakonec se společně zaměříme na rozpoznání a zvládnutí vlastních emocí a efektivní manažerské řešení emočně náročných situací.
  • Osvojit si efektivní manažerské styly řízení. Najít způsoby, jak soustředit energii jednotlivců i týmu k vyšším výkonům.
  • Naučit se efektivněji řešit manažerské problémy pomocí systémového přístupu.
  • Zdokonalit se v komunikaci s podřízenými a spolupracovníky.
  • Ovládat své vlastní emoce.

Budete se orientovat se ve všech stylech řízení. Naučíte se vybrat ten nejvhodnější styl pro každou situaci a umět jej přizpůsobit individualitě každého podřízeného.

Vytvoříte si představu, čím je nejlépe motivovat své podřízené a jak efektivně delegovat úkoly. Budete schopni vybrat vhodné komunikační nástroje, které odpovídají dané situaci a potřebám týmu.

Úspěšně povedete poradu nebo individuální pohovor s podřízeným. Osvojíte si dovednost, jak bez obav a taktně sdělit druhým nepříjemné věci. Uvědomíte si vlastní emoce a budete je lépe zvládat. Naučíte se využívat pozitivní stránky emocí ve své manažerské praxi.

Manažeři na všech stupních řízení.

M141 - STYLY ŘÍZENÍ

M142 - POSILOVÁNÍ A ROZVOJ MOTIVACE

M143 - SITUAČNÍ DOVEDNOSTI MANAŽERA

M144 - VEDENÍ PORAD A MANAŽERSKÉ POHOVORY

M145 - EMOČNÍ DOVEDNOSTI MANAŽERA

Cca 160 minut
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.12.2019-31.12.2019
Kat. číslo:490230
Cena bez DPH:1500.00
Cena s DPH:1815.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené