Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


MB06 Lektorské dovednosti - e-learningový balíček

Elearning Solution by Cegos

Jak se připravit na výuku, být schopen předat informace druhým, abyste je zaujmuli. S čím se můžete v praxi lektora setkat a jak se vyvarovat případných chyb a zaujmout sympatický postoj ke skupině. Nastavit cíle kurzu, sladit je s očekáváními účastníků, zvolit vhodné metody vedoucí k cílům výuky, zvolit efektivní interaktivní formu využívající moderní didaktické metody, postupovat při přípravě prezentace - krok za krokem, navrhnout ji tak, aby posílila sdělení lektora.

Cíle

  • Připravit si koncept (design) kurzu dle cílů kurzu, cílové skupiny.
  • Získat si posluchače pro dosažení cílů kurzu, charizma lektora.
  • Připravit si prezentaci na podporu cílů kurzu.
  • Zvolit optimální formu a metody výuky.
  • Umět se vypořádat s obtížnými situacemi v průběhu vedení kurzu.
  • Poskytnout a získat zpětnou vazbu (lektora, účastníků).

Konkrétně budete schopni

Vést profesionálně kurz, sladit cíle kurzu s očekáváními účastníků, pracovat s metodami výuky, tak aby byl kurz maximálně participativní. Zvolíte aktivity pro podporu zvýšení dynamiky skupiny a pro podporu dosažení učení se zážitkem.

Zaujmete i problémové účastníky kurzu, dokážete je motivovat k aktivní účasti. Dokážete pracovat se zpětnou vazbou pro evaluaci programu i podporu účastníků

Cílová skupina

Všichni lektoři. Manažeři, kteří chtějí školit své spolupracovníky.

Program

M029 - ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ BĚHEM ŠKOLENÍ

M030 - VEDENÍ KURZU

M031 - VYTVÁŘENÍ A PŘEDVÁDĚNÍ PREZENTACE PRO SNAZŠÍ VÝUKU

M032 - MECHANIZMY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

M033 - VYHODNOCENÍ POZNATKŮ ZÍSKANÝCH Z VÝUKY

Přidaná hodnota modulu

V uvedených modulech dostanete návod, jak se připravit na výuku znalostí nebo trénink dovedností, co je třeba vědět o cílech kurzu, cílové skupině, metodách výuky a způsobu prezentace v kurzu, abyste mohli s přípravou začít.

Bude Vám chybět trénink na kameru, nezískáte zpětnou vazbu lektora na vlastní lektorské dovednosti, nicméně začnete. Budete vědět, jak zpětnou vazbu sami poskytnout a jak ji získat od účastníků.

Délka

  • Cca 160 minut

Ke stažení

Dostupné jazyky

Čeština, angličtina

Manažer kurzu

Tereza Nováková
Telefon: 226 006 389
E-mail: tnovakova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.12.2018-31.12.2018
Kat. číslo:480229
Cena s DPH 21%:1815.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků