Inovativní vzdělávání
a poradenství

MB06 Lektorské dovednosti - e-learningový balíček

Manažer kurzuMgr. Jakub Ječný    603 781 024


Jak se připravit na výuku, být schopen předat informace druhým, abyste je zaujmuli. S čím se můžete v praxi lektora setkat a jak se vyvarovat případných chyb a zaujmout sympatický postoj ke skupině. Nastavit cíle kurzu, sladit je s očekáváními účastníků, zvolit vhodné metody vedoucí k cílům výuky, zvolit efektivní interaktivní formu využívající moderní didaktické metody, postupovat při přípravě prezentace - krok za krokem, navrhnout ji tak, aby posílila sdělení lektora.
  • Připravit si koncept (design) kurzu dle cílů kurzu, cílové skupiny.
  • Získat si posluchače pro dosažení cílů kurzu, charizma lektora.
  • Připravit si prezentaci na podporu cílů kurzu.
  • Zvolit optimální formu a metody výuky.
  • Umět se vypořádat s obtížnými situacemi v průběhu vedení kurzu.
  • Poskytnout a získat zpětnou vazbu (lektora, účastníků).

Vést profesionálně kurz, sladit cíle kurzu s očekáváními účastníků, pracovat s metodami výuky, tak aby byl kurz maximálně participativní. Zvolíte aktivity pro podporu zvýšení dynamiky skupiny a pro podporu dosažení učení se zážitkem.

Zaujmete i problémové účastníky kurzu, dokážete je motivovat k aktivní účasti. Dokážete pracovat se zpětnou vazbou pro evaluaci programu i podporu účastníků

Všichni lektoři. Manažeři, kteří chtějí školit své spolupracovníky.

M029 - ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ BĚHEM ŠKOLENÍ

M030 - VEDENÍ KURZU

M031 - VYTVÁŘENÍ A PŘEDVÁDĚNÍ PREZENTACE PRO SNAZŠÍ VÝUKU

M032 - MECHANIZMY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

M033 - VYHODNOCENÍ POZNATKŮ ZÍSKANÝCH Z VÝUKY

  • Cca 160 minut
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.12.2020-31.12.2020
Kat. číslo:400202
Cena bez DPH:1500.00 Kč
Cena s DPH:1815.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené