Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


MB03 Trvalé vztahy se zákazníky - e-learningový balíček

Elearning Solution by Cegos

Loajální zákazník je cílem každého obchodníka. Víte však, jak je důležité rozlišovat mezi spokojeností zákazníka a jeho loajalitou? Umíte při kontaktu se zákazníky identifikovat rozhodující "okamžiky pravdy"? V tomto balíčku e-learningových kurzů se naučíte rozeznávat klíčové momenty při kontaktu se zákazníkem, identifikovat emoce při vytváření loajality zákazníka a zachovávat vztahy v obtížných situacích. Zaměříme se na podporu vyjádření zákazníkových potřeb, pokládání správných otázek, překonání překážek vzájemného porozumění a projevení empatického naslouchání pomocí vhodných technik. Dozvíte se zde také, jak využít potřeb zákazníka k podpoře vlastních argumentů, jak se soustředit na výhody pro zákazníka a jak využít zákaznicky orientovaného slovníku k prokázání kvality Vašich služeb. V neposlední řadě poznáte techniky zvládnutí nespokojenosti zákazníka a význam moudrých rad přispívajících k opakovanému obchodu. Pojďme se tedy společně zaměřit na spokojenost zákazníka a rozvíjet jeho loajalitu.

Cíle

  • Porozumět souvislostem kontaktu se zákazníky.
  • Budovat vztahy se zákazníky založené na důvěře.
  • Naplnit zákazníkovu potřebu být vyslyšen.
  • Dosahovat dohod se zákazníky.
  • Proměnit každý kontakt se zákazníkem v loajální vztah.

Konkrétně budete schopni

Porozumíte faktorům, které vytváří loajalitu zákazníků. Budete schopni uspokojit operativní a vztahové potřeby zákazníků, zvládnout emocionální stránku ve vztahu se zákazníkem a učinit svůj první kontakt úspěšný.

Naučíte se analyzovat potřeby zákazníka, efektivně strukturovat argumentaci a kladně reagovat ve složitých situacích.

Dozvíte se, jak využít techniky pro lepší naslouchání a uvědomíte si překážky v naslouchání. Budete schopni vložit do vztahů se zákazníky přidanou hodnotu a využít příležitost k novému prodeji poskytnutím vhodné rady.

Cílová skupina

Všichni obchodní a marketingoví pracovníci v přímém kontaktu se zákazníky.

Program

M100 - VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY: CO JE V SÁZCE

M101 - VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY: BUDOVÁNÍ DŮVĚRY

M102 - VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY: NÁCVIK AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ

M103 - VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY: DOSAŽENÍ DOHODY

M104 - ROZVÍJENÍ LOAJALITY PROSTŘEDNICTVÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

Přidaná hodnota modulu

Seznámíte se s efektivním pojetím věrnostního přístupu v marketingu a reálnými příklady dovedností v oblasti zákaznických služeb.

Získáte užitečné informace ze sebehodnoticích dotazníků zaměřených na vztahové dovednosti, Vaše dobré návyky v oblasti zákaznické loajality nebo dovednosti v oblasti analýzy potřeb zákazníka.

Využijete nástroje pro lepší zvládání emocí a neverbální techniky k rozvoji důvěry zákazníka a empatie. Procvičíte si aktivní naslouchání zákazníkovým potřebám.

Délka

  • Cca 180 minut

Dostupné jazyky

Čeština, angličtina

Manažer kurzu

Tereza Nováková
Telefon: 226 006 389
E-mail: tnovakova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.12.2018-31.12.2018
Kat. číslo:480922
Cena s DPH 21%:1815.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků