MB03 Trvalé vztahy se zákazníky - e-learningový balíček


Loajální zákazník je cílem každého obchodníka. Víte však, jak je důležité rozlišovat mezi spokojeností zákazníka a jeho loajalitou? Umíte při kontaktu se zákazníky identifikovat rozhodující "okamžiky pravdy"? V tomto balíčku e-learningových kurzů se naučíte rozeznávat klíčové momenty při kontaktu se zákazníkem, identifikovat emoce při vytváření loajality zákazníka a zachovávat vztahy v obtížných situacích. Zaměříme se na podporu vyjádření zákazníkových potřeb, pokládání správných otázek, překonání překážek vzájemného porozumění a projevení empatického naslouchání pomocí vhodných technik. Dozvíte se zde také, jak využít potřeb zákazníka k podpoře vlastních argumentů, jak se soustředit na výhody pro zákazníka a jak využít zákaznicky orientovaného slovníku k prokázání kvality Vašich služeb. V neposlední řadě poznáte techniky zvládnutí nespokojenosti zákazníka a význam moudrých rad přispívajících k opakovanému obchodu. Pojďme se tedy společně zaměřit na spokojenost zákazníka a rozvíjet jeho loajalitu.
  • Porozumět souvislostem kontaktu se zákazníky.
  • Budovat vztahy se zákazníky založené na důvěře.
  • Naplnit zákazníkovu potřebu být vyslyšen.
  • Dosahovat dohod se zákazníky.
  • Proměnit každý kontakt se zákazníkem v loajální vztah.

Porozumíte faktorům, které vytváří loajalitu zákazníků. Budete schopni uspokojit operativní a vztahové potřeby zákazníků, zvládnout emocionální stránku ve vztahu se zákazníkem a učinit svůj první kontakt úspěšný.

Naučíte se analyzovat potřeby zákazníka, efektivně strukturovat argumentaci a kladně reagovat ve složitých situacích.

Dozvíte se, jak využít techniky pro lepší naslouchání a uvědomíte si překážky v naslouchání. Budete schopni vložit do vztahů se zákazníky přidanou hodnotu a využít příležitost k novému prodeji poskytnutím vhodné rady.

Všichni obchodní a marketingoví pracovníci v přímém kontaktu se zákazníky.

M100 - VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY: CO JE V SÁZCE

M101 - VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY: BUDOVÁNÍ DŮVĚRY

M102 - VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY: NÁCVIK AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ

M103 - VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY: DOSAŽENÍ DOHODY

M104 - ROZVÍJENÍ LOAJALITY PROSTŘEDNICTVÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

  • Cca 180 minut
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.12.2019-31.12.2019
Kat. číslo:490921
Cena bez DPH:1500.00
Cena s DPH:1815.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené