MB01 Vedení změny - e-learningový balíček

Manažer kurzuZákaznické centrum    226 006 300


Dozvíte se, jak je například možné charakterizovat styl vedení změny. Podle hodnocení jednání manažerů v určitých situacích, specifikace charakteristických vlastností a způsobů jejich jednání poznáte silné a slabé stránky vybraných stylů vedení změny. To Vám usnadní i poznání sebe sama. Vytvoříte si náhled na to, kdy je hodné určitý styl vedení změny aplikovat.
  • Ujasnit si, že změna začíná jasnou a srozumitelnou formulací měřitelného cíle.
  • Jak hledat cesty k dosažení cíle? Stejně tak jak se umět správně ptát.
  • Jak určit omezení a zdroje.
  • Tohle vše Vám usnadní výběr cest možných a předvídání důsledků změny (jejich rizik) Vám tu cestu nakonec usnadní.

Uvědomíte si, že jen orientace na budoucnost a proaktivní jednání Vám umožní hledat řešení. Připomenete si vybrané techniky jako formulaci cílového stavu, metodu provokujících otázek, tabulku cílů, využití metafory/přirovnání, které Vám pomohou v utváření vize budoucnosti.

Ujasníte si, jak důležité je mít sítě kontaktů při vedení změny. Naučíte se identifikovat klíčové hráče pro úspěšné zavedení změny. Rozpoznávat obavy lidí ze změny. Osvojíte si vhodné přístupy pro řešení konfliktních situací vyvolaných postojem lidí ke změně.

Uvědomíte si, že nejlepší způsob implementace změny začíná okamžitými drobnými přínosy, výsledky. Osvojíte si systémový přístup k vedení změny, práci v různých časových perspektivách. Naučíte se používat řízení požadavků k mobilizaci a motivaci Vašeho týmu pro změnu.

Manažeři všech úrovní.

  • M080 Vedení změny: určení Vašeho stylu vedení

  • M081 Vedení změny: procesy a nástroje

  • M082 Utváření vize budoucnosti

  • M083 Vedení změny: využívání spojenectví

  • M084 Uvedení změn do pohybu

  • Cca 180 minut




Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.12.2019-31.12.2019
Kat. číslo:490111
Cena bez DPH:1500.00
Cena s DPH:1815.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené