Videokurz - Pracovní právo pro vedoucí zaměstnance

Manažer kurzu Miluše Martinovská    226 006 314


Řízení lidských zdrojů v podnicích se stává stále důležitějším faktorem úspěchu. Vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s personalisty a HR managery řídí to nejcennější ve firmě, lidské zdroje. Vedoucí zaměstnanci spolu s personalisty vybírají vhodné zaměstnance, mají možnost pracovníky vést a motivovat a vytvářet tak podmínky pro kvalitní spolupráci a úspěch celé firmy.

Kurz Pracovní právo pro vedoucí zaměstnance nabízí možnost seznámit se průřezově a cíleně s pracovním právem a poskytnout tak ucelený soubor znalostí v oblasti pracovní práva, které by ke své práci měl znát zejména každý vedoucí zaměstnanec.

 • Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s pracovním právem určeným zejména pro vedoucí zaměstnance, kteří vystupují a jednají vůči svým podřízeným v roli zástupce zaměstnavatele.

Kurz je určen především vedoucím zaměstnancům, dále pak HR manažerům a všem pracovníkům personálního oddělení, kteří mají zájem o ucelené informace v oblasti pracovního práva. Dále je vhodný pro majitele a ředitele společností, kteří chtějí získat přehled o pracovním právu a jeho aplikaci vůči svým zaměstnancům.

 • Právní rámec pracovního práva
 • Základní zásady pracovní práva
 • Postup před vznikem pracovního poměru
 • Vznik pracovního poměru (pracovní smlouva, jmenování)
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce)
 • Pracovně lékařské prohlídky
 • Pracovní doba
 • Změna pracovního poměru (přeložení, převedení)
 • Způsoby skončení pracovního poměru aneb jak se nedostat do režimu neplatně skončeného pracovního poměru

Videokurz.

 • 2 hodiny

Ukázky z kurzu:

Kdo je vedoucím zaměstnancem?

Konkurenční doložka

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.12.2019-31.12.2019
Kat. číslo:190599
Cena bez DPH:1490.00
Cena s DPH:1802.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené