Inovativní vzdělávání
a poradenství

OK PRO online: Začínáme s pracovním právem

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Předpokladem pro správné uzavírání pracovního poměru a řešení otázek personalistiky je dobrá znalost platné právní úpravy. Cílem našeho online setkání je předat účastníkům základní informace pro správná řešení v pracovněprávní agendě. Praktická znalost pracovního práva umožňuje poznat právní souvislosti nejobvyklejších situací a ujasnit si základní povinnosti zaměstnavatele.

Absolvent kurzu:

 • získá základní orientaci v pracovním poměru,
 • vyvaruje se nejčastějších chyb při uzavírání pracovního poměru.

 • Kdo může jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích
 • Nábor zaměstnanců (nabídka volných míst, dotazník pro uchazeče o zaměstnání, pravidla zpracování a ochrany osobních údajů)
 • Co je možné požadovat od zaměstnance před nástupem do práce
 • Vstupní lékařské prohlídky
 • Nástup do práce (pracovní smlouva, náplň práce, související dokumenty, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, práce z domova, vstupní a následná školení BOZP, osobní spis zaměstnance, povinnosti zaměstnavatele vůči zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, GDPR, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou)
 • Odměňování a benefity
 • Pracovní doba
 • Průběh pracovního poměru
 • Skončení pracovního poměru

Začínajícím personalistům a pracovníkům mzdových účtáren.

V kurzech OK PRO online používáme metodiku podle tématu a možností online prostředí: interaktivní výklad, diskuze, sdílení zkušeností, uvádění příkladů z praxe, cvičení, práce s pracovními listy, práce individuální nebo ve skupinách, testy... Vše zarámováno zpětnou vazbou lektora.

Standardně pro realizaci OK PRO online používáme jako výchozí aplikaci MS Teams nebo Zoom. Na OK PRO online se připojíte přes svůj telefon nebo notebook, není potřeba dalšího technického vybavení, postačí připojení k WIFI. Den před konáním kurzu Vám do e-mailu pošleme odkaz na meeting, přes který se na kurz připojíte.

 • 3 + 1 hodina

Konkrétní časový harmonogram Vám upřesníme v pozvánce.

 • 23. 11. 2020, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Top kurzy


  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené