Inovativní vzdělávání
a poradenství

Výběrové rozhovory online

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Konečně jsme se v ČR naučili vést rozhovory s kandidáty do našich firem a organizací. Postupně to učíme naše manažery. Aktuálně je v kurzu online výběr. A to částečně, dílem v 1. kole, dílem více kolově.
 • Absolventi kurzu si uvědomí specifika online výběrového rozhovoru a naučí se, jak se na online rozhovor připravit, rozhovor vést a vyhodnotit.

Specifika online výběrového rozhovoru

 • kdy ho použít,
 • jaká jsou rizika a jak je minimalizovat.

Komfort v online komunikaci

 • jak vést rozhovor bez stresu,
 • jak uvést kandidáta do standardní komunikace.

Stanovení kritérií/ schopností pro výběr a pozici

Metrika pro hodnocení rozhovoru

 • jak rozhovor vyhodnotit.

Komunikace při rozhovoru v online prostředí

 • techniky otázek,
 • aktivní naslouchání,
 • model S.T.A.R.

Vyhodnocení rozhovoru dle kritérií

Manažerům všech úrovní řízení a pracovníkům personálních útvarů odpovídající za výběr zaměstnanců.

Interaktivní výklad lektora, ukázky modelových situací a případových studií, praktický nácvik a jeho následný rozbor se skupinou.

 • připojení do virtuální třídy 8:45-9:00 hod.,
 • program 9:00-13:00 hod.
Místo konání:online
Dny:1
Termín:16.04.2021-16.04.2021
Kat. číslo:110561
Cena bez DPH:4300.00 Kč
Cena s DPH:5203.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené