Inovativní vzdělávání
a poradenství

OK PRO online: Výběrové rozhovory online

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Konečně jsme se v ČR naučili vést rozhovory s kandidáty do našich firem a organizací. Postupně to učíme naše manažery. Aktuálně je v kurzu online výběr. A to částečně, dílem v 1. kole, dílem více kolově.
 • Absolventi kurzu si uvědomí specifika online výběrového rozhovoru a naučí se, jak se na online rozhovor připravit, rozhovor vést a vyhodnotit.

Specifika online výběrového rozhovoru

 • kdy ho použít,
 • jaká jsou rizika a jak je minimalizovat.

Komfort v online komunikaci

 • jak vést rozhovor bez stresu,
 • jak uvést kandidáta do standardní komunikace.

Stanovení kritérií/ schopností pro výběr a pozici

Metrika pro hodnocení rozhovoru

 • jak rozhovor vyhodnotit.

Komunikace při rozhovoru v online prostředí

 • techniky otázek,
 • aktivní naslouchání,
 • model S.T.A.R.

Vyhodnocení rozhovoru dle kritérií

Manažerům všech úrovní řízení a pracovníkům personálních útvarů odpovídající za výběr zaměstnanců.

V kurzech OK PRO online používáme metodiku podle tématu a možností online prostředí: interaktivní výklad, diskuze, sdílení zkušeností, uvádění příkladů z praxe, cvičení, práce s pracovními listy, práce individuální nebo ve skupinách, testy... Vše zarámováno zpětnou vazbou lektora.

Standardně pro realizaci OK PRO online používáme jako výchozí aplikaci MS Teams nebo Zoom. Na OK PRO online se připojíte přes svůj telefon nebo notebook, není potřeba dalšího technického vybavení, postačí připojení k WIFI. Den před konáním kurzu Vám do e-mailu pošleme odkaz na meeting, přes který se na kurz připojíte.

 • 3 + 1 hodina

Konkrétní časový harmonogram Vám upřesníme v pozvánce.

Místo konání:online
Dny:0,5
Termín:07.12.2020-07.12.2020
Kat. číslo:100114
Cena bez DPH:3800.00 Kč
Cena s DPH:4598.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené