MB11 Vedení hodnoticího pohovoru - e-learningový balíček

Manažer kurzuTereza Nováková    226 006 389


Umět připravit a efektivně vést hodnoticí pohovor, aby byl přínosem pro management i samotné zaměstnance, vědět, jak se připravit na jednotlivé fáze pohovoru, stanovit efektivní cíle v souladu se strategií společnosti, vytvořit atmosféru pro stanovení nových cílů, umět cíle vyhodnotit. Vnímat hodnocení zaměstnanců jako nástroj rozvoje kompetencí, naučit se metodě vedoucí k rozvoji efektivnosti týmu.
  • Seznámit se se všemi kroky přípravy, realizací a uzavřením hodnoticího pohovoru.
  • Naučit se definovat SMART cíle podřízených tak, aby vycházely ze strategie společnosti.
  • Při hodnoticím pohovoru provést kontrolu cílů.
  • Nastavit motivační individuální plán na další období.

Připravit všechny podklady k vyplnění hodnoticího dotazníku, připravit podmínky pro vedení úspěšného hodnoticího pohovoru. Budete umět poskytnout zpětnou vazbu. Zahájíte strukturovaný hodnoticí pohovor, uplatníte naslouchání při sebehodnocení zaměstnance a dokážete rozvinout konstruktivní dialog. Při hodnocení se zaměříte na pracovní výkon zaměstnance a ne na jeho osobnost- zůstanete objektivní.

Manažeři všech úrovní, kteří vedou hodnoticí rozhovory nebo se na ně připravují.

M210 - PŘÍPRAVA A STRUKTURA HODNOTÍCÍHO POHOVORU

M216 - STANOVENÍ A VYHODNOCENÍ CÍLŮ V SOULADU S CÍLI FIRMY

M217 - HODNOTICÍ ROZHOVOR JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KOMPETENCÍ

M219 - NÁROČNÉ SITUACE V HODNOTÍCÍM ROZHOVORU

  • Cca 140 minut
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.12.2019-31.12.2019
Kat. číslo:490505
Cena bez DPH:1200.00
Cena s DPH:1452.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené