Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


MB11 Vedení hodnoticího pohovoru - e-learningový balíček

Elearning Solution by Cegos

Umět připravit a efektivně vést hodnoticí pohovor, aby byl přínosem pro management i samotné zaměstnance, vědět, jak se připravit na jednotlivé fáze pohovoru, stanovit efektivní cíle v souladu se strategií společnosti, vytvořit atmosféru pro stanovení nových cílů, umět cíle vyhodnotit. Vnímat hodnocení zaměstnanců jako nástroj rozvoje kompetencí, naučit se metodě vedoucí k rozvoji efektivnosti týmu.

Cíle

  • Seznámit se se všemi kroky přípravy, realizací a uzavřením hodnoticího pohovoru.
  • Naučit se definovat SMART cíle podřízených tak, aby vycházely ze strategie společnosti.
  • Při hodnoticím pohovoru provést kontrolu cílů.
  • Nastavit motivační individuální plán na další období.

Konkrétně budete schopni

Připravit všechny podklady k vyplnění hodnoticího dotazníku, připravit podmínky pro vedení úspěšného hodnoticího pohovoru. Budete umět poskytnout zpětnou vazbu. Zahájíte strukturovaný hodnoticí pohovor, uplatníte naslouchání při sebehodnocení zaměstnance a dokážete rozvinout konstruktivní dialog. Při hodnocení se zaměříte na pracovní výkon zaměstnance a ne na jeho osobnost- zůstanete objektivní.

Cílová skupina

Manažeři všech úrovní, kteří vedou hodnoticí rozhovory nebo se na ně připravují.

Program

M210 - PŘÍPRAVA A STRUKTURA HODNOTÍCÍHO POHOVORU

M216 - STANOVENÍ A VYHODNOCENÍ CÍLŮ V SOULADU S CÍLI FIRMY

M217 - HODNOTICÍ ROZHOVOR JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KOMPETENCÍ

M219 - NÁROČNÉ SITUACE V HODNOTÍCÍM ROZHOVORU

Přidaná hodnota modulu

Procvičíte si metodu SMART při stanovování cílů na příkladech z praxe, určíte si strukturu hodnoticího pohovoru a seznámíte se s tím, co je třeba udělat ještě před ním. Zjistíte, co způsobí, že pohovor bude motivační. Dozvíte se, jaký komunikační styl je pro vedení hodnoticího pohovoru účinný, pokud aplikujete doporučení do své praxe. Co může být překážkou pro obě strany. Budete upozorněni na chyby, kterých je třeba se vyvarovat.

Délka

  • Cca 140 minut

Dostupné jazyky

Čeština, angličtina

Manažer kurzu

Tereza Nováková
Telefon: 226 006 389
E-mail: tnovakova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.12.2018-31.12.2018
Kat. číslo:480505
Cena s DPH 21%:1452.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků