MB02 Projektové řízení - e-learningový balíček

Manažer kurzuZákaznické centrum    226 006 300


Vytvoříte si základní představu o tom co je to projekt, co tvoří klíčové parametry troj-imperativu cíle projektu a jak vypadá jeho životní cyklus. Ujasníte si, s jakými rolemi se na projektu setkáte a podle čeho směrovat pozici projektového manažera v organizaci.
  • Uvědomit si, jaký význam má předprojektová příprava vyúsťující v zakládací listině projektu.
  • Bude vám jasná nutnost vytvoření hierarchické struktury úkolů pro potřeby řízení projektu.
  • Zazní zde jak je důležité přiřazení odpovědností manažerům a vykonavatelům projektových prací.
  • Stejně tak i důležitost dokumentování změn v projektu.

Naučíte se tvořit klíčový dokument plánu projektu časový harmonogram prací. Odhadovat časovou náročnost činností, pracovat s časovou rezervou a s využitím tabulky hodnocení pořadí sestavovat síťový graf činností či jinou grafickou formu HMG - Ganttův diagram.

Pochopíte význam týmového sdílení plánu projektu. Naučíte se odhadovat náklady zdrojů, využívaných k realizaci projektových prací a jejich sestavení do rozpočtu projektu. Zvládnete i jejich promítnutí v čase dle HMG prací, vytvoření grafu kumulovaných nákladů projektu S křivky. S jejich využitím budete schopni na základě porovnávání plánovaných a skutečně čerpaných nákladů predikovat vývoj projektu a navrhovat potřebné kroky při řízení jeho nákladů v průběhu realizace projektu. Pochopíte význam týmového sdílení při řízení nákladů.

Uvědomíte si, že pro riziko je charakteristickým rysem každého projektu a je nezbytné s ním vždy počítat. Zvládnete postupy identifikace a hodnocení rizik, volby vhodné odezvy na rizika tak, aby váš projekt mohl být úspěšný. Získáte nástroje pro dokumentaci a řízení rizik projektu.

Členové projektových týmů. Manažeři.
  • M090 Základy projektového řízení

  • M091 Projektový rámec

  • M092 Plánování projektu

  • M093 Sestavení rozpočtu projektu

  • M094 Předvídání rizik projektu

  • Cca 180 minut
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.12.2019-31.12.2019
Kat. číslo:490406
Cena bez DPH:1500.00
Cena s DPH:1815.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené