Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


MB02 Projektové řízení - e-learningový balíček

Elearning Solution by Cegos

Vytvoříte si základní představu o tom co je to projekt, co tvoří klíčové parametry troj-imperativu cíle projektu a jak vypadá jeho životní cyklus. Ujasníte si, s jakými rolemi se na projektu setkáte a podle čeho směrovat pozici projektového manažera v organizaci.

Cíle

  • Uvědomit si, jaký význam má předprojektová příprava vyúsťující v zakládací listině projektu.
  • Bude vám jasná nutnost vytvoření hierarchické struktury úkolů pro potřeby řízení projektu.
  • Zazní zde jak je důležité přiřazení odpovědností manažerům a vykonavatelům projektových prací.
  • Stejně tak i důležitost dokumentování změn v projektu.

Konkrétně budete schopni

Naučíte se tvořit klíčový dokument plánu projektu časový harmonogram prací. Odhadovat časovou náročnost činností, pracovat s časovou rezervou a s využitím tabulky hodnocení pořadí sestavovat síťový graf činností či jinou grafickou formu HMG - Ganttův diagram.

Pochopíte význam týmového sdílení plánu projektu. Naučíte se odhadovat náklady zdrojů, využívaných k realizaci projektových prací a jejich sestavení do rozpočtu projektu. Zvládnete i jejich promítnutí v čase dle HMG prací, vytvoření grafu kumulovaných nákladů projektu S křivky. S jejich využitím budete schopni na základě porovnávání plánovaných a skutečně čerpaných nákladů predikovat vývoj projektu a navrhovat potřebné kroky při řízení jeho nákladů v průběhu realizace projektu. Pochopíte význam týmového sdílení při řízení nákladů.

Uvědomíte si, že pro riziko je charakteristickým rysem každého projektu a je nezbytné s ním vždy počítat. Zvládnete postupy identifikace a hodnocení rizik, volby vhodné odezvy na rizika tak, aby váš projekt mohl být úspěšný. Získáte nástroje pro dokumentaci a řízení rizik projektu.

Cílová skupina

Členové projektových týmů. Manažeři.

Program

  • M090 Základy projektového řízení

  • M091 Projektový rámec

  • M092 Plánování projektu

  • M093 Sestavení rozpočtu projektu

  • M094 Předvídání rizik projektu

Přidaná hodnota modulu

Při absolvování tohoto bloku nezískáte strukturovaný ucelený přehled o problematice projektového řízení, který nabízí celá řada knih. Budete však vtaženi do různých situací, na které narazíte v každém projektu. Ujasníte si, co a proč je účelné v těchto situacích zvažovat a respektovat, jaké nástroje či postupy je vhodné aplikovat.

Na praktických příkladech projdete postupně klíčovými oblastmi dovedností řízení projektu. Jednotlivé situace, doporučené zásady, postupy a nástroje se vám budou vybavovat i při Vašich dalších projektech. Můžete je aplikovat ve Vašich reálných situacích a postupně zlepšovat efektivitu užívaných postupů.

Délka

  • Cca 180 minut

Ke stažení

Dostupné jazyky

Čeština, angličtina

Manažer kurzu

Tereza Nováková
Telefon: 226 006 389
E-mail: tnovakova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.12.2018-31.12.2018
Kat. číslo:480406
Cena s DPH 21%:1815.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků