MB13 Prodejní dovednosti - e-learningový balíček

Manažer kurzuZákaznické centrum    226 006 300

Kategorie Prodej


Běžně sdílený názor týkající se úspěšného prodeje je, že: "Dobré výsledky v prodeji přímo souvisí s dovednostmi obchodníka". Poněkud odlišný názor tvrdí, že: "Úspěch při prodeji souvisí s tím, jakým způsobem se zákazník rozhoduje". Dokázat myslet a cítit se jako zákazník a zaměřit se na jeho starosti a zájmy je podstatou efektivního a úspěšného prodeje.
  • Pochopit proces prodeje z pohledu zákazníka.
  • Naučit se stanovit při jednání se zákazníkem společné cíle, které jsou výhodné pro obě strany.
  • Porozumět rozumovým a osobním motivacím zákazníků a jejich potřebám.
  • Naučit se prezentovat nabídku tak, aby zákazníka spolehlivě zaujala.
  • Posílit svou schopnost navázat a udržet dlouhodobý oboustranně výhodný vztah se zákazníkem.

Rozpoznat u zákazníků jejich potřeby a navázat s nimi perspektivní obchodní vztah, zejména: identifikovat jejich emocionální potřeby, najít řešení, které bude s těmito potřebami v souladu, správně vyhodnotit každou fázi obchodního jednání. Hlouběji poznat zákazníka a získat informace jak z jeho slov, tak i jeho chování, empaticky vnímat jeho profesionální i osobní potřeby, prezentovat mu pozitivně sebe i svoji nabídku. Odhalit příčiny zákazníkových námitek, zvládnout zákazníkovy námitky a zodpovědět jeho otázky, dovést zákazníka k uzavření dohody.

Všichni obchodníci s praktickou zkušeností z prodeje.

M130 - PŘÍPRAVOU KE SPOLEČNÉMU ÚSPĚCHU

M131 - OBJEVTE SKRYTÝ SVĚT VAŠEHO KLIENTA

M132 - PREZENTUJTE SVOJI NABÍDKU S NADŠENÍM

M133 - SMĚŘUJTE KE VZÁJEMNÉ DOHODĚ

M134 - BUDUJTE SPOLEČNÝ ÚSPĚCH

  • CCa 150 minut
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.12.2019-31.12.2019
Kat. číslo:490924
Cena bez DPH:1500.00
Cena s DPH:1815.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené