Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


MB13 Prodejní dovednosti - e-learningový balíček

Elearning Solution by Cegos

Běžně sdílený názor týkající se úspěšného prodeje je, že: "Dobré výsledky v prodeji přímo souvisí s dovednostmi obchodníka". Poněkud odlišný názor tvrdí, že: "Úspěch při prodeji souvisí s tím, jakým způsobem se zákazník rozhoduje". Dokázat myslet a cítit se jako zákazník a zaměřit se na jeho starosti a zájmy je podstatou efektivního a úspěšného prodeje.

Cíle

  • Pochopit proces prodeje z pohledu zákazníka.
  • Naučit se stanovit při jednání se zákazníkem společné cíle, které jsou výhodné pro obě strany.
  • Porozumět rozumovým a osobním motivacím zákazníků a jejich potřebám.
  • Naučit se prezentovat nabídku tak, aby zákazníka spolehlivě zaujala.
  • Posílit svou schopnost navázat a udržet dlouhodobý oboustranně výhodný vztah se zákazníkem.

Konkrétně budete schopni

Rozpoznat u zákazníků jejich potřeby a navázat s nimi perspektivní obchodní vztah, zejména: identifikovat jejich emocionální potřeby, najít řešení, které bude s těmito potřebami v souladu, správně vyhodnotit každou fázi obchodního jednání. Hlouběji poznat zákazníka a získat informace jak z jeho slov, tak i jeho chování, empaticky vnímat jeho profesionální i osobní potřeby, prezentovat mu pozitivně sebe i svoji nabídku. Odhalit příčiny zákazníkových námitek, zvládnout zákazníkovy námitky a zodpovědět jeho otázky, dovést zákazníka k uzavření dohody.

Cílová skupina

Všichni obchodníci s praktickou zkušeností z prodeje.

Program

M130 - PŘÍPRAVOU KE SPOLEČNÉMU ÚSPĚCHU

M131 - OBJEVTE SKRYTÝ SVĚT VAŠEHO KLIENTA

M132 - PREZENTUJTE SVOJI NABÍDKU S NADŠENÍM

M133 - SMĚŘUJTE KE VZÁJEMNÉ DOHODĚ

M134 - BUDUJTE SPOLEČNÝ ÚSPĚCH

Přidaná hodnota modulu

Koncept prodejních dovedností, který je uveden v e-learningových modulech, přináší zcela jiný pohled na kvalifikační výbavu obchodníků. Cílem není jen se naučit další nové prodejní techniky, ale především upřít pozornost na uvažování a rozhodování klienta. Dochází k zásadní změně při analýze potřeb zákazníka a jejich maximálním naplnění. Prodejce není postaven do role toho, kdo urputně přesvědčuje ke koupi, ale naopak se stává partnerem zákazníka, který přesně chápe složitost jeho situace a komplexnost potřeb. Zkušenosti ukazují, že při tomto prodejním postupu je úspěšnost prodeje nezvykle vysoká.

Délka

  • CCa 150 minut

Ke stažení

Dostupné jazyky

Čeština, angličtina

Manažer kurzu

Tereza Nováková
Telefon: 226 006 389
E-mail: tnovakova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.12.2018-31.12.2018
Kat. číslo:480925
Cena s DPH 21%:1815.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků