Inovativní vzdělávání
a poradenství

OK PRO online: APQP a PPAP

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


APQP - Advanced Product Quality Planning je rámec postupů a technik použitých při vývoji výrobků v průmyslu, zejména automobilového průmyslu. Je to moderní metoda pro plánování kvality produktu a plány kontrol a řízení procesů. PPAP - Production Part Approval Process je proces schvalování dílů do seriové výroby a používá se především v automobilovém průmyslu k upevnění důvěry v dodavatele součástí a jeho výrobní procesy. Tímto procesem se prokazuje, že všechny zákaznické konstrukční návrhy a specifikace požadavků jsou dodavatelem správně pochopeny a že má potenciál vyrábět produkt trvale splňující požadavky v průběhu sériové produkce při požadovaném kapacitním výkonu.
 • Účastníci se při aktivní účasti seznámí se vstupy a výstupy jednotlivých etap APQP, pochopí zásady plánování kvality produktu včetně metodiky plánu kontroly a řízení.
 • V procesu PPAP se seznámí s jednotlivými prvky PPAP a dokumenty o schválených technických změnách na všech úrovních předložení.

 • APQP - zásady plánování kvality produktu
 • Program plánování a definování
 • Návrh a vývoj produktu, procesu
 • Validace produktu a procesu
 • Metodika plánu kontroly a řízení
 • PPAP - proces schvalování dílů do sériové výroby
 • Významná výrobní dávka
 • Prvky PPAP, dokumentace
 • FMEA návrhu a FMEA procesu
 • Plán kontroly a řízení
 • MSA - analýza systému měření
 • Výsledky zkoušení, kontrolní prostředky
 • PSW - průvodka předložení dílu
 • Požadavky na oznámení a na předložení

Manažerům kvality, projektovým a výrobním manažerům, pracovníkům vývoje, konstrukce, technologie, servisu a dalším odpovědným pracovníkům za procesy - budoucím uživatelům těchto postupů, technik a procesů.

V kurzech OK PRO online používáme metodiku podle tématu a možností online prostředí: interaktivní výklad, diskuze, sdílení zkušeností, uvádění příkladů z praxe, cvičení, práce s pracovními listy, práce individuální nebo ve skupinách, testy... Vše zarámováno zpětnou vazbou lektora.

Standardně pro realizaci OK PRO online používáme jako výchozí aplikaci MS Teams nebo Zoom. Na OK PRO online se připojíte přes svůj telefon nebo notebook, není potřeba dalšího technického vybavení, postačí připojení k WIFI. Den před konáním kurzu Vám do e-mailu pošleme odkaz na meeting, přes který se na kurz připojíte.

 • 3 + 3 hodiny

Konkrétní časový harmonogram Vám upřesníme v pozvánce.

Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Top kurzy


  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené