Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Zákoník práce v roce 2019

Nově vypsané téma ve spolupráci s JUDr. Janou Lindovou, Ph.D.

Seznamte se s obsahem nejnovějších změn ustanovení zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů a s nejnovější judikaturou!

Zákoník práce v roce 2019 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

26. listopadu v Praze