Inovativní vzdělávání
a poradenství

Projekt POVEZ II prodloužen

Cílem tohoto projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nových zaměstnanců tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu.

Co je možné školit?

Odborné vzdělávání, tj. takové, které se přímo vztahuje k zastávané, nebo zamýšlené, profesi účastníka. Proto je možné školit softkills jen v rámci komplexní výuky do max. výše 30% rozsahu.

Koho je možné školit?

Zaměstnance (jen na pracovní smlouvu, ne DPP, DPČ), potenciální zaměstnance nebo OSVČ. Příjemci dotace mohou být komerční organizace, OSVČ nebo NNO se sídlem mimo Prahu nebo zaměstnanci působícími mimo Prahu.

Co se proplácí?

85% nákladů na školení, je-li realizováno externím dodavatele, mzdové náklady účastníků školení, mzdy interních lektorů, je-li školení realizováno interním lektorem.

Další podrobnosti naleznete na stránkách Úřadu práce https://www.uradprace.cz/web/cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii nebo https://povez.uradprace.cz/

Co Vám nabízíme?

Připravili jsme pro Vás vybraná témata profesního vzdělávání, která splňují podmínky pro podporu z programu POVEZ II.

Nebo se můžete inspirovat v naší nabídce otevřených kurzů a my Vám rádi sestavíme ucelený vzdělávací program na míru Vašim zaměstnancům.  

Více informací Vám ráda poskytne:

Ing. Jana Kelinová
Mobil: 602 479 541
E-mail: jkelinova@gradua.cz


Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené