Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Připravte se s námi na GDPR!

Pro mimořádný zájem našich klientů vypisujeme další termíny kurzů GDPR!

Praktické rady a zkušenosti s implementací pravidel GDPR v personalistice

13. září, Praha

Lektor: JUDr. Jana Lindová, Ph.D.