Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


POVEZ II

Vybraná témata našich otevřených kurzů 2017 splňující podmínky pro podporu v programu POVEZ.

Od konce března je opět otevřený projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) a je možné podávat žádosti.

Podrobnosti naleznete na portále Úřadu práce http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii.

Oproti loňskému roku jsou následující změny:

  • lze podpořit program s délkou nad 40 hodin (1 hodina = 60 min.), s výjimkou odborného technického vzdělávání,
  • žádost se podává částečně elektronicky.

Další podmínky zůstaly nezměněny, tj. nelze podpořit soft skills, příp. další obecné kurzy (obecné IT, řidičský průkaz B, ?); 15% spoluúčast žadatele; dotace max. 500.000 měsíčně; žádost na období až 18 měsíců.

Níže Vám uvádíme přehled našich kurzů a cyklů, které splňují podmínky pro podporu z programu POVEZ:

 Další podrobnosti s Vámi rádi zkonzultujeme!