Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Novela zákoníku práce 2017

Připravte se na zásadní změny v legislativě s JUDr. Janou Lindovou!

Novela zákoníku práce 2017 zásadním způsobem mění práva a povinnosti zaměstnavatelů. Nová pravidla se týkají nejen např. home office a doručování, ale i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dovolených a bezpodmínečně je musí znát každý zaměstnavatel. Novela zákoníku práce ještě více než dříve ochraňuje zaměstnance a kdo se nepřipraví na změny včas, ten riskuje porušení povinností a vysoké sankce.

Seminář povede JUDr. PaedDr. Jana Lindová, Ph.D.

6. 12. 2016 v Brně
13. 12. 2016 v Praze
19. 1. 2017 v Plzni
24. 1. 2017 v Praze
26. 1. 2017 v Českých Budějovicích

Více informací k semináři: Novela zákoníku práce 2017 a její dopad do podnikové praxe