Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Celní předpisy 2017 v praxi

Pro velký zájem vypisujeme další podzimní termín!

Pro  všechny přímé i nepřímé zástupce v celním řízení, zaměstnance firem obchodujících se třetími zeměmi a další zájemce, kteří se potýkají s celními záležitostmi jsme připravili aktuálně seminář "Celní předpisy 2017 v praxi" 13. listopadu v Praze. Kurzem Vás provede lektor Jaroslav Burda.


//-->