Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Certifikáty a osvědčení

Společnost Gradua-CEGOS, s.r.o., je držitelem několika certifikátů a osvědčení spojených se vzděláváním dospělých.

Jsme držitelem následujících certifikátů a osvědčení:

  • Osvědčení ČIA o akreditaci k certifikaci osob
  • Akreditace MŠMT ČR k vydávání dokladů o rekvalifikaci
  • Akreditace MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků
  • Akreditace MPSV k pořádání zkoušek z odborné způsobilosti osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a osob k činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Firemní vzdělávání zaměstnanců na míru

Plánujete specifický projekt vzdělávání zaměstnanců? Chcete zvýšit jeho účinnost vhodnou kombinací moderních forem a metod?

Více informací