Inovativní vzdělávání
a poradenství

Značení ocelí, neželezných kovů a jejich slitin

Manažer kurzuIng. Jitka Šlaisová    602 660 096

Kategorie Výroba


Dnes jsme na prahu dvou epoch ve značení materiálů. Dříve se používaly normy pro značení materiálů dle ČSN, popř. vybrané oborové normy. V dnešní době při kontaktu se zahraničními zákazníky jsou využity pouze normy dle DIN, Wr.N popř. jiných zemí např. AISI. Často se uživatelé těchto materiálů dopouští chyby, že hledají materiálové alternativy, aniž by si byli vědomi možností záměn. Cílem kurzu je seznámení se s informacemi, které materiálové normy (listy) obsahují a jak jich lze využít v praxi. Dále budou zachyceny jednotlivé normy pro značení ocelí, litin a neželezných kovů dle ČSN, DIN, Wr.N. a AISI, popř. i dle dřívějších oborových norem POLDI (nástrojové oceli), i současných dodavatelů (Boehler, Bohdan Bolzano aj.)

 • Kurz nabídne seznámení s rozdělením ocelí dle chemického složení.
 • Hledání ekvivalentních náhrad ocelí.
 • Budou vysvětleny souvislosti mezi jednotlivými normami, jednotlivé výhody uvedených norem a obtíže při jejich náhradě.
 • Budou přehledně rozděleny neželezné kovy dle českých i zahraničních norem.
 • Přiblíží se vlastnosti litin a jejich značení dle českých i zahraničních norem.
 • Vyústění kurzu povede k ukázce rozhodovacího algoritmu při navrhování materiálů pro konstrukční řešení.

Kurz je zaměřen na všechny pracovníky přicházející do kontaktu s materiály, a to z pozice technologů, konstruktérů, popř. materiálových odborníků. Kurz je určen také konstruktérům, nákupčím a kvalitářům, kteří nemají požadovanou teoretickou přípravu a je pro ně nezbytné znát předepisování vhodného materiálu na výkresy, popř. znalosti širších souvislostí uplatnitelných při ekvivalentních náhradách.

Úvod

 • podle jakých vlastností jsou materiály do norem řazeny - vazby na mechanické vlastnosti a na praxi, vysvětlení základních mechanických vlastností, které jsou obsaženy v materiálových normách,
 • rozdělení norem dle jednotlivých úrovní, právní dopady v případě soudní arbitráže.

Normy ocelí

 • rozdělení ocelí dle výroby - vlastnosti a specifika,
 • značení ocelí dle ČSN,
 • značení ocelí dle DIN, Wr.Nr., AISI,
 • značení ocelí dle oborových norem.

Normy litin

 • rozdělení litin dle struktury, vlastností, historie litin, jednotlivé druhy a specifika,
 • značení litin dle ČSN,
 • značení litin dle zahraničních norem.

Normy neželezných slitin

 • rozdělení neželezných kovů a tvorba slitin,
 • značení neželezných kovů a jejich slitin dle ČSN,
 • značení neželezných kovů a jejich slitin dle zahraničních norem.

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí. Praktické ukázky. Na každou normu i materiál (ocel, litinu, jednotlivé neželezné slitiny) mohou být kladeny individuální nároky.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • březen 2023, školí Ing. Antonín Kříž
 • listopad 2023, školí Ing. Antonín Kříž
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:13.11.2023-13.11.2023
Kat. číslo:132338
Cena bez DPH:5900.00 Kč
Cena s DPH:7139.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené