Řízení toku hodnot - Value Stream Mapping

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Výroba


Výrobek či produkt se může nacházet vždy v jednom ze čtyř stavů - výroba, skladování, doprava či kontrola, přičemž pouze v jednom z těchto stavů (výroba) je přidána hodnota na výrobku. Ve všech třech zbývajících stavech se nezvyšuje přidaná hodnota, ale dochází pouze k růstu nákladů. Z tohoto důvodu je podstatné zaměřit se na řízení toku hodnot, identifikovat jednotlivé stavy a minimalizovat růst nákladů v době, kdy nedochází ke zvyšování hodnoty ani funkčnosti výrobku.
 • Konkrétním cílem je seznámit účastníky především s možností řízení a zvyšování hodnoty výrobku s minimalizací potřebných vstupů.
 • Optimalizace hmotných toků v rámci rozšiřování výrobních kapacit a optimalizace systémů řízení výroby, které bude doplněno snahou o minimalizaci zásob a pohybů na pracovišti.
 • Získáte relevantní informace o možnostech racionalizace hmotných a informačních toků ve smyslu minimalizace nákladů při zachování funkčnosti výrobku. Bude poukázáno na principy analýz a propočtu hmotných toků, včetně způsobů jejich kvantifikace, které budou přiblíženy na praktických studiích.

Pro střední management logistiky, vyšší a vrcholový management firem.

Analýza současného konceptu výrobního systému a vytvoření mapy současného stavu tvorby hodnoty

 • zakreslení hmotných toků,
 • určení jednotlivých stavů a tvorby hodnoty v těchto stavech,
 • kapacitní a časová analýza stavů v jednotlivých prostorách.

Analýza úzkých míst výrobního procesu

 • analýza využití manipulačních prostředků a jejich alternativní použití na různých pracovištích,
 • zjištění úrovně technologie a kapacity výrobních zařízení,
 • vyšetření míry rozpracovanosti a určení bodu rozpojení objednávkou.

Identifikace struktury zásob v materiálovém toku

 • analýza systému skladování a manipulace,
 • vyšetření úrovně logistické kvalifikace,
 • provedení klasifikace zásob v materiálovém toku,
 • definování potřebného objemu zásob.

Datové zajištění a informační podpora

 • potřebná data pro logistické analýzy,
 • výkonové ukazatele,
 • zjištění funkcionality informačního systému pro logistiku,
 • moderní nástroje pro řízení a vizualizaci hmotných toků.

Vytvoření mapy budoucího stavu a variantní návrh zlepšení ? případová studie

 • zakreslení hmotných toků - nový stav,
 • míra toku hodnot v procesu výroby,
 • návrhy na optimalizaci,
 • zakreslení nového uspořádání a vyhodnocení dosažených efektů.

Interaktivní výklad, případové studie, příklady z reálné praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 1. den 9.00-16.00 hod.,
 • 2. den 8.00-15.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:13.05.2019-14.05.2019
Kat. číslo:192347
Cena bez DPH:7500.00
Cena s DPH:9075.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:2
Termín:16.09.2019-17.09.2019
Kat. číslo:192348
Cena bez DPH:7500.00
Cena s DPH:9075.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:16.12.2019-17.12.2019
Kat. číslo:192349
Cena bez DPH:7500.00
Cena s DPH:9075.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené