Inovativní vzdělávání
a poradenství

Praktická údržba, opravy a repase forem v oboru výroby plastových dílů

Manažer kurzuIng. Jitka Šlaisová    602 660 096

Kategorie Výroba


Úspěšnost v oblasti výroby plastových dílů je stále více závislá na schopnosti výrobce rychle a ekonomicky co nejlépe reagovat na stále více specifičtější požadavky zákazníků na výrobu plastových dílů s přesně vymezenými vlastnostmi. Zvyšující se tlak zákazníků vyžaduje od výrobců plastových dílů, aby jejich zaměstnanci stále více zvyšovali komplexní znalosti svého a souvisejících procesů výroby plastových dílů s cílem minimalizovat ze své pozice vznik výrobních vad. Na ceně plastového dílu se z více jak 50 % podílí pořizovací cena forem, náklady na jejich skladování, údržbu, opravy a repase. Z toho pohledu platí, že ne vždy je nižší vstupní cena formy přímo úměrná nižší ceně plastového dílu. I když řada výrobců již dostává hotové formy, mohou jejich zaměstnanci se znalostí zásad konstrukce forem, vlastností jednotlivých materiálů forem, zásad správné údržby a ošetřování firem, se znalostí aktuálních trendů údržby forem významně snížit náklady na údržbu, prodloužit životní cyklus formy a omezit výskyt výrobních vad výstřiků související s konstrukcí forem.

 • Získat komplexní, praktické, aktuální znalosti a trendy vývoje v oblasti plánování, realizace ošetřování, skladování, údržby, opravy a repase forem.

Kurz je určen všem pracovníků údržby vstřikovacích forem, kteří chtějí získat v praxi ověřené aktuální poznatky v oboru údržby forem a chtějí zefektivnit svoji práci.

Základní procesy vstřikování plastů z pohledu konstrukce a údržby forem

Technologie pro zpracování plastů, parametry, principy, použití

 • klasické a speciální technologie vstřikování plastů, trendy vývoje, základní parametry procesu vstřikování, technologické parametry, vliv stroje, nástroje, materiálu z pohledu konstrukce forem na kvalitu výstřiků.

Základy konstrukce výroby a údržby forem pro plastové díly

 • principy konstrukce forem, příklady, konstrukce vtokové soustavy, temperačního a vyhazovacího systému, odvzdušnění, tepelná bilance formy, příklady, nejčastější chyby při návrhu konstrukce forem pro plastové díly.

Vady plastových dílů ve vazbě na konstrukci forem

 • příčiny vad plastových dílů a jejich odstranění se zaměřením na vady způsobené vtokovým a temperančním systémem, praktická ukázka simulace procesu vstřikování s ohledem na konstrukci formy.

Výroba forem

 • materiály používané na výrobu forem (používání jednotlivých konstrukčních materiálů podle funkce ve formě),
 • technologie opracování materiálů (klasické a nové technologie - vhodnost použití, ekonomická náročnost jednotlivých technologických postupů),
 • dokončovací operace a jejich vliv na kvalitu formy, oživení forem, nejčastější výrobní vady forem.

Zásady údržby forem

 • základní principy údržby, řízení a plánování údržby,
 • samostatná práce na úseku údržby, trendy ve vývoji, znalost zásad provádění prvního stupně údržby, přípravy, ošetřování údržby forem,
 • realizace preventivní údržby forem čištění a seřízení forem,
 • realizace malých modifikací a úprav na formách,
 • zásady skladování forem, problematika konzervačních přípravků, trendy vývoje,
 • údržba jednotlivých částí forem temperančního, vyhazovacího a odvzdušňovacího systému, usazeniny - čistění, prevence, kritická místa horkých rozvodů,
 • mechanické analýzy forem, měření forem - dotykové a bezdotykové metody,
 • aktuální trendy v technologiích oprav forem,
 • exkurze do firmy realizující opravy forem.

Interaktivní výklad, praktická cvičení, modelové příklady, diskuze.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:01.11.2023-02.11.2023
Kat. číslo:132348
Cena bez DPH:7800.00 Kč
Cena s DPH:9438.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené