Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Materiály II - technologické parametry a vlastnosti

Vysoká odpovědnost technologa za kvalitu, a tedy i efektivitu výroby plastových výrobků na vstřikovacích lisech, vyvolává dlouhodobě požadavek na jejich zvýšenou odbornou způsobilost. Velmi důležitá je znalost materiálů a jejich chování. Před konáním kurzu je možné zaslat používané materiály, lektor se jim bude věnovat podrobněji.

Cíle

Cílem kurzu je:

  • detailně poznat nejběžnější materiály, jejich charakteristiky a zásady práce s nimi.

Určeno

Pracovníkům výroby, seřizovačům.

Obsah

  • Vývoj v oblasti materiálů, jejich vlastnosti, použitelnost
  • Rozdělení a struktura materiálů pro výrobu plastů, výhody a nevýhody plastů z hlediska konstrukce plastů, problematika přípravy výroby plastů
  • Materiály pro výrobu plastů, druhy, určení, vhodnost ke konstrukci plastových dílů, fyzikální, mechanické, chemické, teplotní, tepelné, elektrické, dielektrické, optické, třecí vlastnosti plastů
  • Příklady a vlastnosti vybraných materiálů: amorfní (PS, ABS, SB, SAN, ASA, SMA, PVC, PC, PMMA), semikrystalické (PE, PP, PBT, PA, POM, PPO, PPS), speciální, polymerní směsi (PC/PBT, ABS/PC), reaktoplasty (FP, FU, EP), termoplastické eleastomery (TPE, TPU, TPS)
  • Problematika recyklátů, jejich vliv na kvalitu, použitelnost, kdy, jak a proč, zda vůbec
  • Problematika přísad do plastů a jejich vliv na kvalitu

Metodika

Výklad, řízená diskuze, praktická cvičení.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Jitka Šlaisová
Telefon: 226 006 388
E-mail: jslaisova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Brno
Dny:2
Termín:05.09.2018-06.09.2018
Kat. číslo:182390
Cena s DPH 21%:6050.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:03.12.2018-04.12.2018
Kat. číslo:182366
Cena s DPH 21%:6050.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků