Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Kvalita plastových dílů a identifikace vad

Vysoká odpovědnost seřizovače za kvalitu, a tedy i efektivitu výroby plastových výrobků na vstřikovacích lisech, vyvolává dlouhodobě požadavek na jejich zvýšenou odbornou způsobilost. Velmi důležitou znalostí je znalost jednotlivých vad a příčin jejich vzniku.

Cíle

Cílem kurzu je:

  • znát nejběžnější vady a příčiny jejich vzniku.

Určeno

Pracovníkům výroby, seřizovačům.

Obsah

Kvalita

  • význam, systém sledování kvality, základní přehled norem, metody hodnocení kvality v praxi, možnosti laboratorního hodnocení, systém řízení kvality v praxi, vliv práce seřizovače na kvalitu a ekonomiku provozu,
  • možnosti metrologie a zkušebnictví ve výrobě.

Vady

  • základní přehled norem, metody hodnocení kvality v praxi, možnosti laboratorního hodnocení, systém řízení kvality v praxi,
  • podrobně vady výrobku, jejich identifikace, příčiny, možnosti eliminace a odstranění,
  • vlivy technologie, konstrukce strojů, forem, konstrukce dílů, materiálu na vznik vad, úzká místa vzniku vad v procesech výroby,
  • základní znalost vlivu změn jednotlivých parametrů vstřikování na kvalitu výrobku,
  • studené spoje, nedostříknuté výrobky, diesel efekt, vlhkostní, barevné a teplotní šmouhy, vlákna u vtoků, propadliny, lunkry a bubliny, vady z rozjíždění, průvodní a následné jevy.

Metodika

Výklad, řízená diskuze, praktická cvičení.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Jitka Šlaisová
Telefon: 226 006 388
E-mail: jslaisova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Brno
Dny:2
Termín:29.08.2018-30.08.2018
Kat. číslo:182395
Cena s DPH 21%:6050.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:2
Termín:18.10.2018-19.10.2018
Kat. číslo:182396
Cena s DPH 21%:6050.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:21.11.2018-22.11.2018
Kat. číslo:182372
Cena s DPH 21%:6050.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků