Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Konstrukce plastových dílů a forem

Vysoká odpovědnost seřizovače za kvalitu, a tedy i efektivitu výroby plastových výrobků na vstřikovacích lisech, vyvolává dlouhodobě požadavek na jejich zvýšenou odbornou způsobilost. Velmi důležitá je znalost materiálů a jejich chování. Před konáním kurzu je možné zaslat používané materiály, lektor se jim bude věnovat podrobněji. V kurzu jsou potřebné znalosti materiálů na úrovni kurzu "Materiály II - Technologické parametry a vlastnosti".

Cíle

Cílem kurzu je:

 • znát podrobně problematiku konstrukce forem.

Určeno

Pracovníkům výroby, seřizovačům.

Obsah

Vady plastových dílů ve vazbě na jejich konstrukci                                        

 • přehled výrobních vad,
 • vady ve spojitosti s konstrukcí dílů - rozbor, příčiny, odstranění.

Konstrukce plastových dílů, zásady konstrukce                                    

 • konstrukční zásady návrhu,
 • nejčastější chyby při návrhu plastového výrobku,
 • problematické části konstrukce plastových dílů - tloušťky stěn, umístění vtoku, dělící roviny, zaoblení, rádiusů, úkosů, podkosů, hran, žeber, prolamování, rovinné stěny, dosedací plochy, okraje výrobků, upevňovací výstupky, otvory - boční, šikmé, lomené zálisky, závity, vroubkování, rýhování, písmo atd.,
 • povrchová úprava, západkové, trubkové, nýtové, svařované, lepené spoje,
 • pevnostní výpočet, rozměrová přesnost, normalizace, tolerance,
 • ekonomický a technologický design plastových dílů.

Vady plastových dílů ve vazbě na konstrukci forem                        

 • příčiny vad a možnosti odstranění,
 • vady způsobené vtokovým systémem,
 • vady způsobené temperačním systémem.

Zásady konstrukce forem pro plastové díly                                           

 • nejčastější chyby při návrhu konstrukce forem pro plastové díly,
 • principy konstrukce forem pro rozdílné druhy plastů, příklady,
 • materiály používané na formy (rozdělení podle funkce ve formě),
 • konstrukce vtokové soustavy, násobnost, příklady,
 • konstrukce temperačního systému nástroje, tepelná bilance formy, příklady,
 • konstrukce vyhazovacího systému, příklady,
 • konstrukce odvzdušnění,
 • simulace procesu vstřikování (analýza plnění, chlazení, smrštění a deformace, příklady řešení včetně vlivů na proces vstřikování, vliv vstupních parametrů),
 • rychlá prototypová výroba forem, vzorkování,
 • provázanost, konstrukce dílů na konstrukci forem, problematické části konstrukce plastových dílů ve vztahu ke konstrukci forem, nejčastější problémy, 
 • urychlení procesů konstrukce forem pomocí simulací procesu vstřikování (analýza plnění, chlazení, smrštění a deformace, příklady řešení včetně vlivů na proces vstřikování, vliv vstupních parametrů).                            

Metodika

Výklad, řízená diskuze, praktická cvičení.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Ing. Jitka Šlaisová
Telefon: 226 006 388
E-mail: jslaisova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:29.11.2018-30.11.2018
Kat. číslo:182378
Cena s DPH 21%:6050.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků